Egå Murerforretning ApS CVR-nr 41881119

Status: AKTIV

Kringelled 2 8250 Egå

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 202
Bruttofortjeneste:
2021: 1.521
Antal ansatte:
3
Direktør:
Tommy Nedergaard Christensen
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.521
Årets resultat 202
Egenkapital I alt 242
Status balance 1.167
Beløb i 1000 2021-12
Valuta u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 1.521
Personaleomkostninger -1.212
Af- og nedskrivninger -56
Driftsresultat 253
Andre finansielle omkostninger -8
Resultat før skat 245
Årets resultat 202
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 224
Materielle anlægsaktiver i alt 224
Anlægsaktiver i alt 224
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 296
Periodeafgrænsningsposter 43
Tilgodehavender i alt 376
Likvide beholdninger 568
Omsætningsaktiver i alt 943
Aktiver i alt 1.167
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 2
Foreslået udbytte for regnskabsåret 200
Egenkapital i alt 242
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 271
Selskabsskat 43
Anden gæld 612
Anden gæld 612
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 926
Gældsforpligtelser i alt 926
Passiver i alt 1.167
DDD

Egå Murerforretning ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Egå Murerforretning ApS blev etableret den 17-11-2020 og holder til på adressen Kringelled 2 8250 Egå. Selskabets formål er at drive murervirksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Egå Murerforretning ApS (CVR: 41881119) er AKTIV

CVR nummer

41881119

Adresse

Kringelled 2
8250 Egå

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-11-2020

Stamdata for Egå Murerforretning ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1026511182
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
17-11-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Egå Murerforretning ApS
17-11-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-11-2020 -
Kringelled 2
8250 Egå
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-11-18
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Ledelse
DIREKTØR 17-11-2020 -
DIREKTØR 17-11-2020 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder