Ejby-Byg ApS CVR-nr 39979527

Status: AKTIV

Bjergbakkevej 262 2600 Glostrup

Årets resultat:
2021: 6
2020: 51
Bruttofortjeneste:
2021: 746
2020: 826
Antal ansatte:
1
Direktør:
Mads Krogh Lauridsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 746 826 755
Årets resultat 6 51 8
Egenkapital I alt 115 109 58
Status balance 338 400 280
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta decimal decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 746 826 755
Personaleomkostninger -733 -758 -745
Driftsresultat 13 69 10
Andre finansielle omkostninger -5 -2 -2
Resultat før skat 8 66 8
Skat af årets resultat -2 -15 0
Årets resultat 6 51 8
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt - - -
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 90 61 71
Tilgodehavender i alt 90 61 71
Likvide beholdninger 248 339 209
Omsætningsaktiver i alt 338 400 280
Aktiver i alt 338 400 280
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat 1 59 8
Foreslået udbytte for regnskabsåret 64 - -
Egenkapital i alt 115 109 58
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 12 13 35
Selskabsskat 2 15 -
Anden gæld 209 263 135
Anden gæld 209 263 135
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 223 292 222
Gældsforpligtelser i alt 223 292 222
Passiver i alt 338 400 280
DDD

Ejby-Byg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Ejby-Byg ApS blev etableret den 28-10-2018 og holder til på adressen Bjergbakkevej 262 2600 Glostrup. Selskabets formål er at drive murervirksomhed, investering samt hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Ejby-Byg ApS (CVR: 39979527) er AKTIV

CVR nummer

39979527

Adresse

Bjergbakkevej 262
2600 Glostrup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-10-2018

Stamdata for Ejby-Byg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GLOSTRUP
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1024081148
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
28-10-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Ejby-Byg ApS
28-10-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-10-2018 -
Bjergbakkevej 262
2600 Glostrup
GLOSTRUP
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-10-29
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen
Ledelse
DIREKTØR 28-10-2018 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder