Ejendomsmægler Karen Friis ApS CVR-nr 37421170

Status: AKTIV

Skibhusvej 78 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: -87
2021: 63
Bruttofortjeneste:
2022: 171
2021: 355
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 171 355 409 56
Årets resultat -87 63 258 -83
Egenkapital I alt 64 151 48 -209
Status balance 585 592 445 622


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 171 355 409 56
Personaleomkostninger -252 -207 -123 -124
Af- og nedskrivninger -2 -7 -7 -7
Driftsresultat -83 141 279 -76
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -4 -48 -6 -7
Resultat før skat -87 93 272 -83
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -87 63 258 -83
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 0 2 10 17
Anlægsaktiver i alt 31 33 41 17
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 155 155 155 500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 3 0 30 18
Periodeafgrænsningsposter 12 12 12 12
Tilgodehavender i alt 68 68 43 30
Likvide beholdninger 330 336 206 74
Omsætningsaktiver i alt 554 558 404 605
Aktiver i alt 585 592 445 622
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 0 0
Overført resultat 24 111 48 -209
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 64 151 48 -209
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 108 56 108 101
Selskabsskat 45 45 15 -
Anden gæld - 41 271 669
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 520 440 394 770
Gældsforpligtelser i alt 520 440 396 831
Passiver i alt 585 592 445 622

Ejendomsmægler Karen Friis ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.

Ejendomsmægler Karen Friis ApS blev etableret den 02-02-2016 og holder til på adressen Skibhusvej 78 5000 Odense C. Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.

Status: Virksomheden Ejendomsmægler Karen Friis ApS (CVR: 37421170) er AKTIV


CVR nummer

37421170

Adresse

Skibhusvej 78
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-02-2016

Stamdata for Ejendomsmægler Karen Friis ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
683110 / 683110 Ejendomsmæglere
P-numre:
1021120150
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
683110 / Ejendomsmæglere mv.
02-02-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Ejendomsmægler Karen Friis IVS
02-02-2016 - 10-10-2021
Ejendomsmægler Karen Friis ApS
11-10-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-02-2016 -
Skibhusvej 78
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-02-03
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
1
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder