Ejendomsselskabet Trindholmsgade A/S CVR-nr 39133547

Status: AKTIV

Trindholmsgade 4, 4 6000 Kolding

Årets resultat:
2022: 1.629
2021: 1.310
Bruttofortjeneste:
2022: 2.599
2021: 2.285
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.599 2.285 1.079 -22
Årets resultat 1.629 1.310 6.359 -17
Egenkapital I alt 9.757 8.128 6.819 460
Status balance 50.567 50.781 63.551 39.701


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.599 2.285 1.079 -22
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 2.599 2.285 8.188 -22
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -511 -606 -36 0
Resultat før skat 2.088 1.679 8.153 -22
Skat af årets resultat -459 -369 -1.794 5
Årets resultat 1.629 1.310 6.359 -17
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 50.105 50.105 50.000 31.186
Anlægsaktiver i alt 50.105 50.105 50.000 31.186
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 449 662 237 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 0 3.347
Andre tilgodehavender 11 15 13.207 3.330
Periodeafgrænsningsposter 3 0 107 6
Tilgodehavender i alt 463 677 13.551 6.687
Likvide beholdninger - - 0 1.828
Omsætningsaktiver i alt 463 677 13.551 8.515
Aktiver i alt 50.567 50.781 63.551 39.701
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 9.257 7.628 6.319 -40
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 9.757 8.128 6.819 460
Hensættelse til udskudt skat 2.135 1.813 1.564 -
Hensatte forpligtelser i alt 2.135 1.813 1.564 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 57 0 19 -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 45 5 13.203 5
Selskabsskat 482 345 225 -
Anden gæld 1.160 1.364 739 8.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.539 8.622 44.300 39.241
Gældsforpligtelser i alt 38.675 40.840 55.168 39.241
Passiver i alt 50.567 50.781 63.551 39.701

Personer

Roller

DIREKTØR 30-11-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-11-2017 -
FORMAND 05-12-2018 -
BESTYRELSESMEDLEM 05-12-2018 -

Ejerforhold

Ejendomsselskabet Trindholmsgade A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

Ejendomsselskabet Trindholmsgade A/S blev etableret den 30-11-2017 og holder til på adressen Trindholmsgade 4, 4 6000 Kolding. Selskabets formål er at opføre ejendomme til videresalg eller udlejning og dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden Ejendomsselskabet Trindholmsgade A/S (CVR: 39133547) er AKTIV


CVR nummer

39133547

Adresse

Trindholmsgade 4, 4
6000 Kolding

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30-11-2017

Personer

Roller

DIREKTØR 30-11-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-11-2017 -
FORMAND 05-12-2018 -
BESTYRELSESMEDLEM 05-12-2018 -

Ejerforhold

Stamdata for Ejendomsselskabet Trindholmsgade A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1023087258
Sekundære brancher:
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
Hoved-branche historik
412000 / Opførelse af bygninger
30-11-2017 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
01-03-2018 -
Historik for virksomhedens navn
Ejendomsselskabet Trindholmsgade A/S
30-11-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-11-2017 - 20-06-2020
Nytorv 5 1
6000 Kolding
KOLDING
21-06-2020 - 03-11-2020
Nytorv 5 1
6000 Kolding
KOLDING
04-11-2020 - 21-03-2021
Trindholmsgade 4 4
6000 Kolding
KOLDING
22-03-2021 -
Trindholmsgade 4 4
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-12-01
Slut på første regnskabsperiode:
2018-09-30
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse

Relaterede virksomheder