ELFIRMAET BJARNE LAURIDSEN ApS CVR-nr 17888943

Status: AKTIV

Svinget 1, Skovlund 6823 Ansager

Årets resultat:
2021: 183
2020: -8
Bruttofortjeneste:
2021: 585
2020: 479
Antal ansatte:
1
Direktør:
Bjarne Lauridsen
Bestyrelsesformand:
Bjarne Lauridsen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 585 479 584 540
Årets resultat 183 -8 84 42
Egenkapital I alt 767 584 592 509
Status balance 1.086 930 1.015 842
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 585 479 584 540
Personaleomkostninger -346 -480 -480 -480
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 239 0 105 61
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -4 -10 -5 -7
Resultat før skat 235 -10 107 54
Skat af årets resultat -52 2 -23 -12
Årets resultat 183 -8 84 42
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 25 25 25 25
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 60 75 85 95
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 637 528 468 266
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 16 1 1 1
Periodeafgrænsningsposter 4 6 36 0
Tilgodehavender i alt 730 679 560 402
Likvide beholdninger 271 152 345 321
Omsætningsaktiver i alt 1.061 905 990 817
Aktiver i alt 1.086 930 1.015 842
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 435 435 435 435
Overført resultat 332 149 157 74
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 767 584 592 509
Hensættelse til udskudt skat 4 8 3 8
Hensatte forpligtelser i alt 4 8 3 8
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 66 128 67 85
Selskabsskat 55 0 28 11
Anden gæld 163 110 125 99
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 315 338 419 326
Gældsforpligtelser i alt 315 338 419 326
Passiver i alt 1.086 930 1.015 842
DDD

ELFIRMAET BJARNE LAURIDSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

ELFIRMAET BJARNE LAURIDSEN ApS blev etableret den 28-06-1994 og holder til på adressen Svinget 1, Skovlund 6823 Ansager. Selskabets formål er drift af el-installationsforretning , investering og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 435.000 kr.

Status: Virksomheden ELFIRMAET BJARNE LAURIDSEN ApS (CVR: 17888943) er AKTIV

CVR nummer

17888943

Adresse

Svinget 1, Skovlund
6823 Ansager

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-06-1994

Stamdata for ELFIRMAET BJARNE LAURIDSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VARDE
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1001382272
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
28-06-1994 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ELFIRMAET BJARNE LAURIDSEN ApS
28-06-1994 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-06-1994 - 30-12-2006
Svinget 1
6823 Ansager
ØLGOD
31-12-2006 -
Svinget 1
6823 Ansager
VARDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1994-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1994-12-31
Registreret kapital:
435.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse
BESTYRELSESMEDLEM 28-06-1994 -
DIREKTØR 28-06-1994 -
FORMAND 28-06-1994 -
BESTYRELSESMEDLEM 11-05-2004 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder