Elform ApS CVR-nr 36959924

Status: AKTIV

Klokkestøbervej 33 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 60
2021: 514
Bruttofortjeneste:
2022: 2.972
2021: 3.398
Antal ansatte:
9
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.972 3.398 2.207 1.963
Årets resultat 60 514 499 301
Egenkapital I alt 600 940 826 452
Status balance 1.304 1.809 2.286 1.138


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.972 3.398 2.207 1.963
Personaleomkostninger -2.854 -2.721 -1.521 -1.560
Af- og nedskrivninger -27 -7 -22 -20
Driftsresultat 91 669 640 383
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -7 -9 -3 -3
Resultat før skat 85 665 640 387
Skat af årets resultat - -151 -142 -86
Årets resultat 60 514 499 301
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 181 48 26 118
Materielle anlægsaktiver i alt 181 48 26 118
Anlægsaktiver i alt 181 48 26 169
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 164 - - 125
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 164 189 106 125
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 626 452 1.195 209
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 36 - - -
Andre tilgodehavender 44 7 157 67
Periodeafgrænsningsposter 104 110 113 46
Tilgodehavender i alt 928 1.194 1.540 380
Likvide beholdninger 30 376 614 464
Omsætningsaktiver i alt 1.122 1.760 2.260 969
Aktiver i alt 1.304 1.809 2.286 1.138
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 550 490 376 277
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 400 400 125
Egenkapital i alt 600 940 826 452
Hensættelse til udskudt skat 33 25 25 17
Hensatte forpligtelser i alt 33 25 25 17
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 190 194 259 128
Selskabsskat 17 77 72 60
Anden gæld 464 573 1.105 456
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 671 844 1.435 644
Gældsforpligtelser i alt 671 844 1.435 669
Passiver i alt 1.304 1.809 2.286 1.138

Elform ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Elform ApS blev etableret den 09-07-2015 og holder til på adressen Klokkestøbervej 33 8800 Viborg. Virksomhedens formål er at drive elinstallationsforretning. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Elform ApS (CVR: 36959924) er AKTIV


CVR nummer

36959924

Adresse

Klokkestøbervej 33
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

09-07-2015

Stamdata for Elform ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1020564438, 1029393989
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
331400 / Reparation af elektrisk udstyr
09-07-2015 - 30-12-2017
432100 / El-installation
31-12-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
R2 EL-service ApS
09-07-2015 - 04-11-2015
R2 EL ApS
05-11-2015 - 01-02-2023
Elform ApS
02-02-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
09-07-2015 - 20-10-2018
Falkevej 6
8800 Viborg
VIBORG
21-10-2018 - 13-07-2019
Falkevej 8
8800 Viborg
VIBORG
14-07-2019 - 24-05-2023
Falkevej 8
8800 Viborg
VIBORG
25-05-2023 -
Klokkestøbervej 33
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-07-10
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktørerne i forening.

Relaterede virksomheder