Ellas HC ApS CVR-nr 40793267

Status: AKTIV

Weysesvej 4 7400 Herning

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: -587
2020: -60
Bruttofortjeneste:
2021: 72
2020: 137
Antal ansatte:
2
Direktør:
Mustafa Ramazan Catalgøl
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 72 137
Årets resultat -587 -60
Egenkapital I alt 94 80
Status balance 460 1.121
Beløb i 1000 2021-06 2020-06
Valuta u5 u5
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 72 137
Personaleomkostninger -349 -141
Af- og nedskrivninger -56 -42
Driftsresultat -716 -47
Andre finansielle omkostninger -36 -29
Resultat før skat -752 -76
Skat af årets resultat 166 16
Årets resultat -587 -60
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 431
Materielle anlægsaktiver i alt 0 431
Anlægsaktiver i alt 149 577
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 15 54
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9 9
Andre tilgodehavender 16 252
Periodeafgrænsningsposter 0 8
Tilgodehavender i alt 194 285
Likvide beholdninger 103 205
Omsætningsaktiver i alt 311 543
Aktiver i alt 460 1.121
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 54 40
Egenkapital i alt 94 80
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 19 179
Anden gæld 115 42
Anden gæld 115 42
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 366 1.040
Gældsforpligtelser i alt 366 1.040
Passiver i alt 460 1.121
DDD

Ellas HC ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Ellas HC ApS blev etableret den 17-09-2019 og holder til på adressen Weysesvej 4 7400 Herning. Selskabets formål er at drive café samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Ellas HC ApS (CVR: 40793267) er AKTIV

CVR nummer

40793267

Adresse

Weysesvej 4
7400 Herning

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-09-2019

Stamdata for Ellas HC ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HERNING
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1025044904, 1025131521
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
17-09-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Ellas HC ApS
17-09-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-09-2019 - 19-04-2022
Cypresvej 6
7400 Herning
HERNING
20-04-2022 -
Weysesvej 4
7400 Herning
HERNING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-09-18
Slut på første regnskabsperiode:
2020-06-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.
Ledelse
DIREKTØR 17-09-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder