EQUINE DENMARK ApS CVR-nr 29153752

Status: AKTIV

Bygaden 19, Underup 8740 Brædstrup

Årets resultat:
2022: 160
2021: 40
Bruttofortjeneste:
2022: 533
2021: 375
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 533 375 484 670
Årets resultat 160 40 156 304
Egenkapital I alt 1.550 1.383 1.343 1.187
Status balance 6.711 6.557 6.686 6.792


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 533 375 484 670
Personaleomkostninger -146 -130 -88 -70
Af- og nedskrivninger -112 -137 -140 -148
Driftsresultat 276 108 257 453
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -61 -49 -56 -62
Resultat før skat 203 49 194 390
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 160 40 156 304
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 6.044 5.956 6.053 6.009
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2 16 106 148
Materielle anlægsaktiver i alt 6.046 5.972 6.159 6.157
Anlægsaktiver i alt 6.046 5.976 6.172 6.178
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 305 270 250 225
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 69 26 20 38
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 259 250 239 229
Andre tilgodehavender 22 32 - -
Periodeafgrænsningsposter - 0 0 1
Tilgodehavender i alt 351 308 259 370
Likvide beholdninger 10 3 5 19
Omsætningsaktiver i alt 665 581 514 614
Aktiver i alt 6.711 6.557 6.686 6.792
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 1.050 883 843 687
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 1.550 1.383 1.343 1.187
Hensættelse til udskudt skat - 0 0 4
Hensatte forpligtelser i alt - 0 0 4
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - 0 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 60 55 37 41
Selskabsskat 29 3 40 42
Anden gæld - 37 87 4
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.957 1.917 2.086 2.344
Gældsforpligtelser i alt 5.161 5.174 5.343 5.601
Passiver i alt 6.711 6.557 6.686 6.792

EQUINE DENMARK ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 750000 Dyrlæger.

EQUINE DENMARK ApS blev etableret den 31-10-2005 og holder til på adressen Bygaden 19, Underup 8740 Brædstrup. Selskabets formål er at eje og drive landbrugsejendom samt virksomhed med køb, salg og formidling af heste og dermed i forbindelse værende aktivitet efter ledelsens skøn. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden EQUINE DENMARK ApS (CVR: 29153752) er AKTIV


CVR nummer

29153752

Adresse

Bygaden 19, Underup
8740 Brædstrup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-10-2005

Stamdata for EQUINE DENMARK ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
750000 / 750000 Dyrlæger
P-numre:
1011792916
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
31-10-2005 - 30-12-2005
926290 / Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
31-12-2005 - 10-06-2006
852000 / Dyrlæger
11-06-2006 - 30-12-2007
750000 / Dyrlæger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
EQUINE DENMARK ApS
31-10-2005 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-10-2005 - 25-01-2006
Nansensvej 9
8700 Horsens
HORSENS
26-01-2006 - 09-12-2015
Bollervej 119
8700 Horsens
HORSENS
10-12-2015 - 08-03-2016
Bisholt Strandvej 21
7130 Juelsminde
HEDENSTED
09-03-2016 -
Bygaden 19
8740 Brædstrup
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-11-01
Slut på første regnskabsperiode:
2006-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder