FENG & HANG ApS CVR-nr 35055509

Status: AKTIV

Strandby Kirkevej 274 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2021: 363
2020: 150
Bruttofortjeneste:
2021: 1.906
2020: 1.759
Antal ansatte:
4
Direktør:
Hang Gao
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.906 1.759 3.397 2.906
Årets resultat 363 150 830 625
Egenkapital I alt 945 682 1.032 802
Status balance 1.663 3.163 2.931 1.405
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.906 1.759 3.397 2.906
Personaleomkostninger -1.387 -1.477 -2.138 -1.911
Af- og nedskrivninger -14 -9 -145 -174
Driftsresultat 505 272 1.114 820
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 0 6 22
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 464 198 1.064 -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 363 150 830 625
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - 0 129
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 65 31 40 10
Materielle anlægsaktiver i alt 65 31 40 10
Anlægsaktiver i alt 65 31 40 138
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 53 68 80 76
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 370 - 0 263
Andre tilgodehavender 26 48 11 15
Periodeafgrænsningsposter 22 15 19 19
Tilgodehavender i alt 435 87 61 390
Likvide beholdninger 1.111 2.977 2.749 801
Omsætningsaktiver i alt 1.599 3.132 2.891 1.267
Aktiver i alt 1.663 3.163 2.931 1.405
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 495 502 452 122
Foreslået udbytte for regnskabsåret 370 100 500 600
Egenkapital i alt 945 682 1.032 802
Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 85 92 156 195
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 467 1.658 1.453 236
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 647 2.411 1.839 603
Gældsforpligtelser i alt 718 2.481 1.899 603
Passiver i alt 1.663 3.163 2.931 1.405
DDD

FENG & HANG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.

FENG & HANG ApS blev etableret den 10-03-2013 og holder til på adressen Strandby Kirkevej 274 6700 Esbjerg. Selskabets formål er restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden FENG & HANG ApS (CVR: 35055509) er AKTIV

CVR nummer

35055509

Adresse

Strandby Kirkevej 274
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-03-2013

Stamdata for FENG & HANG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
ESBJERG
Branchekode og branche:
561010 / 561010 Restauranter
P-numre:
1018329332
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
10-03-2013 - 29-04-2013
561010 / Restauranter
30-04-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FENG & HANG ApS
10-03-2013 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-03-2013 - 17-04-2013
Hvidovrevej 422 st
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
18-04-2013 - 28-09-2018
Strandby Kirkevej 274
6700 Esbjerg
ESBJERG
29-09-2018 - 11-03-2019
Strandby Kirkevej 274
6700 Esbjerg
ESBJERG
12-03-2019 - 25-03-2019
Strandby Kirkevej 274
6700 Esbjerg
ESBJERG
26-03-2019 -
Strandby Kirkevej 274
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-03-11
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ledelse
DIREKTØR 10-03-2013 -
DIREKTØR 10-03-2013 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder