FitogSund Fysioterapi Vejle ApS CVR-nr 42254592

Status: AKTIV

Gunhilds Plads 6, 1 7100 Vejle

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 613
Bruttofortjeneste:
2021: 7.130
Antal ansatte:
4
Direktør:
Dennis Petersen
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 7.130
Årets resultat 613
Egenkapital I alt 2.738
Status balance 6.961
Beløb i 1000 2021-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 7.130
Personaleomkostninger -5.981
Af- og nedskrivninger -270
Driftsresultat 865
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -63
Resultat før skat 802
Skat af årets resultat -189
Årets resultat 613
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4.512
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 169
Materielle anlægsaktiver i alt 169
Anlægsaktiver i alt 4.800
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 53
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 743
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender 1.152
Periodeafgrænsningsposter 132
Tilgodehavender i alt 2.028
Likvide beholdninger 81
Omsætningsaktiver i alt 2.161
Aktiver i alt 6.961
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 613
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 2.738
Hensættelse til udskudt skat 999
Hensatte forpligtelser i alt 999
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 336
Selskabsskat 207
Anden gæld 839
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.880
Gældsforpligtelser i alt 3.223
Passiver i alt 6.961
DDD

FitogSund Fysioterapi Vejle ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869020 Fysio- og ergoterapeuter.

FitogSund Fysioterapi Vejle ApS blev etableret den 23-03-2021 og holder til på adressen Gunhilds Plads 6, 1 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive fysioterapeutvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden FitogSund Fysioterapi Vejle ApS (CVR: 42254592) er AKTIV

CVR nummer

42254592

Adresse

Gunhilds Plads 6, 1
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-03-2021

Stamdata for FitogSund Fysioterapi Vejle ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
869020 / 869020 Fysio- og ergoterapeuter
P-numre:
1026962737, 1027190088, 1026999487
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
23-03-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FitogSund Fysioterapi Vejle ApS
23-03-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
23-03-2021 - 07-09-2021
Gunhilds Plads 6 1
7100 Vejle
VEJLE
08-09-2021 -
Gunhilds Plads 6 1
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Ledelse
DIREKTØR 23-03-2021 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder