Fit&Sund Brønshøj ApS CVR-nr 42508489

Status: AKTIV

Kobbelvænget 74 2700 Brønshøj

Årets resultat:
2022: -1.839
Bruttofortjeneste:
2022: -1.289
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -1.289
Årets resultat -1.839
Egenkapital I alt -1.799
Status balance 4.546


Beløb i 1000 2022-04
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste -1.289
Personaleomkostninger -423
Af- og nedskrivninger -74
Driftsresultat -1.787
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -52
Resultat før skat -1.839
Skat af årets resultat -
Årets resultat -1.839
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 80
Materielle anlægsaktiver i alt 3.461
Anlægsaktiver i alt 3.495
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender 998
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 1.022
Likvide beholdninger 29
Omsætningsaktiver i alt 1.051
Aktiver i alt 4.546
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -1.839
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt -1.799
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 76
Selskabsskat -
Anden gæld 76
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.605
Gældsforpligtelser i alt 6.345
Passiver i alt 4.546

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -
DIREKTØR 29-06-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -

Ejerforhold

Fit&Sund Brønshøj ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Fit&Sund Brønshøj ApS blev etableret den 29-06-2021 og holder til på adressen Kobbelvænget 74 2700 Brønshøj. Selskabets formål er at drive fitnesscenter og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Fit&Sund Brønshøj ApS (CVR: 42508489) er AKTIV


CVR nummer

42508489

Adresse

Kobbelvænget 74
2700 Brønshøj

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-06-2021

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -
DIREKTØR 29-06-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 29-06-2021 -

Ejerforhold

Stamdata for Fit&Sund Brønshøj ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1027311233
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
29-06-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fit&Sund Brønshøj ApS
29-06-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-06-2021 - 02-01-2022
Brønshøjvej 10
2700 Brønshøj
KØBENHAVN
03-01-2022 -
Kobbelvænget 74
2700 Brønshøj
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-06-30
Slut på første regnskabsperiode:
2022-04-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--05-01
Regnskabsperiode slutter:
--04-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør sammen med to medlemmer af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder