Fønix Fodklinik ApS CVR-nr 40394532

Status: AKTIV

Nygade 8 A 4690 Haslev

Årets resultat:
2021: 6
2020: 58
Bruttofortjeneste:
2021: 286
2020: 75
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 286 75 -39
Årets resultat 6 58 -31
Egenkapital I alt 33 27 -31
Status balance 35 73 32
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 286 75 -39
Personaleomkostninger -279 - -
Driftsresultat 8 75 -40
Andre finansielle omkostninger 0 - -
Resultat før skat 7 75 -40
Årets resultat 6 58 -31
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt 15 15 24
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 2 4 3
Varebeholdninger i alt 2 4 3
Likvide beholdninger 17 54 6
Omsætningsaktiver i alt 20 58 9
Aktiver i alt 35 73 32
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 0 0
Overført resultat -7 0 -31
Egenkapital i alt 33 27 -31
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Selskabsskat 2 8 -
Anden gæld 0 38 -
Anden gæld 0 38 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2 46 63
Gældsforpligtelser i alt 2 46 63
Passiver i alt 35 73 32
DDD

Fønix Fodklinik ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n..

Fønix Fodklinik ApS blev etableret den 30-03-2019 og holder til på adressen Nygade 8 A 4690 Haslev. Formålet med virksomheden er at tilbyde sundhedsfremmende- og sygedomsforebyggende fodterapi. Dvs. ydelser såsom fodbehandlinger og aflastninger m.m. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 100 kr.

Status: Virksomheden Fønix Fodklinik ApS (CVR: 40394532) er AKTIV

CVR nummer

40394532

Adresse

Nygade 8 A
4690 Haslev

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-03-2019

Stamdata for Fønix Fodklinik ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
FAXE
Branchekode og branche:
869090 / 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
P-numre:
1024560895
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
869090 / Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
30-03-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Fønix Fodklinik IVS
30-03-2019 - 16-05-2021
Fønix Fodklinik ApS
17-05-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-03-2019 -
Nygade 8 A
4690 Haslev
FAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-05-15
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
100
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør alene.
Ledelse
ADM. DIR. 14-05-2019 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder