Foto Mekka ApS CVR-nr 37923877

Status: AKTIV

Fyrrebakken 10 A 9000 Aalborg

Årets resultat:
2022: -6
2021: 14
Bruttofortjeneste:
2022: 273
2021: 375
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 273 375 280 397
Årets resultat -6 14 -11 121
Egenkapital I alt 314 320 306 317
Status balance 357 380 379 368


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 273 375 280 397
Personaleomkostninger -270 -345 -282 -230
Af- og nedskrivninger -9 -9 -9 -5
Driftsresultat -6 20 -12 162
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -8 18 -13 157
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -6 14 -11 121
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 9 18 27
Materielle anlægsaktiver i alt 0 9 18 27
Anlægsaktiver i alt 15 24 33 43
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 81 98 47 51
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - 11 1
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 89 107 58 53
Likvide beholdninger 253 249 288 273
Omsætningsaktiver i alt 342 356 346 325
Aktiver i alt 357 380 379 368
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 30 30
Overført resultat 274 280 266 277
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 314 320 306 317
Hensættelse til udskudt skat - - 0 2
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 2
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5 5 5 5
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 55 68 44
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 43 60 73 49
Gældsforpligtelser i alt 43 60 73 49
Passiver i alt 357 380 379 368

Foto Mekka ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 742000 Fotografisk virksomhed.

Foto Mekka ApS blev etableret den 07-08-2016 og holder til på adressen Fyrrebakken 10 A 9000 Aalborg. Selskabets formål er at drive virksomhed med fotografering af privat personer, samt erhversfotografering og enhver anden virksomhed i hermed stående forbindelse. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 30.000 kr.

Status: Virksomheden Foto Mekka ApS (CVR: 37923877) er AKTIV


CVR nummer

37923877

Adresse

Fyrrebakken 10 A
9000 Aalborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-08-2016

Stamdata for Foto Mekka ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
742000 / 742000 Fotografisk virksomhed
P-numre:
1021653582
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
742000 / Fotografisk virksomhed
07-08-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Foto Mekka IVS
07-08-2016 - 09-10-2021
Foto Mekka ApS
10-10-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-08-2016 - 21-10-2017
Revlingbakken 9 st
9000 Aalborg
AALBORG
22-10-2017 - 11-04-2021
Hvorupvej 8
9400 Nørresundby
AALBORG
12-04-2021 -
Fyrrebakken 10 A
9000 Aalborg
AALBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-08-08
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
30.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder