FOTOGRAF CHRISTIAN PETERSEN ApS CVR-nr 32282555

Status: AKTIV

Lumbyvej 34, Næsby 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: -59
2021: 117
Bruttofortjeneste:
2022: 331
2021: 461
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 331 461 367 255
Årets resultat -59 117 110 -48
Egenkapital I alt 252 270 222 111
Status balance 336 502 381 282


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 331 461 367 255
Personaleomkostninger -314 -293 -228 -305
Af- og nedskrivninger -4 -5 -7 -10
Driftsresultat 4 162 132 -60
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -5 -3 -
Resultat før skat 0 158 129 -61
Skat af årets resultat - -41 -19 -
Årets resultat -59 117 110 -48
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 12 16 22 29
Materielle anlægsaktiver i alt 12 16 22 29
Anlægsaktiver i alt 27 25 30 51
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31 58 59 85
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 - - 11
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 36 58 63 96
Likvide beholdninger 273 419 288 135
Omsætningsaktiver i alt 309 477 351 231
Aktiver i alt 336 502 381 282
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 113 133 85 31
Foreslået udbytte for regnskabsåret 59 57 56 0
Egenkapital i alt 252 270 222 111
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7 49 38 92
Selskabsskat 0 32 9 -
Anden gæld 30 142 112 78
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 84 232 159 171
Gældsforpligtelser i alt 84 232 159 171
Passiver i alt 336 502 381 282

FOTOGRAF CHRISTIAN PETERSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 742000 Fotografisk virksomhed.

FOTOGRAF CHRISTIAN PETERSEN ApS blev etableret den 29-06-2009 og holder til på adressen Lumbyvej 34, Næsby 5000 Odense C. Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden FOTOGRAF CHRISTIAN PETERSEN ApS (CVR: 32282555) er AKTIV


CVR nummer

32282555

Adresse

Lumbyvej 34, Næsby
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-06-2009

Stamdata for FOTOGRAF CHRISTIAN PETERSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
742000 / 742000 Fotografisk virksomhed
P-numre:
1015370757
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
742000 / Fotografisk virksomhed
29-06-2009 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FOTOGRAF CHRISTIAN PETERSEN ApS
29-06-2009 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-06-2009 - 31-08-2011
Kongelysvej 9
5000 Odense C
ODENSE
01-09-2011 - 22-04-2018
Lumbyvej 34
5000 Odense C
ODENSE
23-04-2018 - 18-10-2018
Lumbyvej 34
5000 Odense C
ODENSE
19-10-2018 - 16-12-2018
Lumbyvej 34
5000 Odense C
ODENSE
17-12-2018 -
Lumbyvej 34
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2009-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2009-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder