Friis entreprise ApS CVR-nr 30516230

Status: AKTIV

Sandøgade 15 8200 Aarhus N

Årets resultat:
2021: 57
2020: 168
Bruttofortjeneste:
2021: 3.495
2020: 3.513
Antal ansatte:
7
Direktør:
Dennis Brændstrup Friis
Bestyrelsesformand:
Dennis Brændstrup Friis
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.495 3.513 4.108 2.688
Årets resultat 57 168 159 168
Egenkapital I alt 727 727 614 509
Status balance 1.643 2.473 1.522 1.362
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u3 u3 u3 u3
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 3.495 3.513 4.108 2.688
Personaleomkostninger -3.242 -3.122 -3.785 -2.532
Af- og nedskrivninger -170 -168 -105 -70
Driftsresultat 83 223 218 86
Andre finansielle omkostninger -8 -5 -10 -8
Resultat før skat 75 218 208 88
Årets resultat 57 168 159 168
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 268 280 332 266
Materielle anlægsaktiver i alt 268 280 332 266
Anlægsaktiver i alt 268 280 332 266
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 42 79 70 49
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 656 1.213 849 486
Andre tilgodehavender 4 - 0 7
Periodeafgrænsningsposter 38 56 74 98
Tilgodehavender i alt 737 1.293 924 691
Likvide beholdninger 596 821 196 356
Omsætningsaktiver i alt 1.375 2.193 1.190 1.096
Aktiver i alt 1.643 2.473 1.522 1.362
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 126 126 126 126
Overført resultat 544 545 433 329
Foreslået udbytte for regnskabsåret 57 56 55 54
Egenkapital i alt 727 727 614 509
Hensættelse til udskudt skat - - 0 6
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 6
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 120 849 90 95
Selskabsskat 20 67 46 21
Anden gæld 775 829 771 730
Anden gæld 775 829 771 730
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 915 1.745 907 847
Gældsforpligtelser i alt 915 1.745 907 847
Passiver i alt 1.643 2.473 1.522 1.362
DDD

Friis entreprise ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Friis entreprise ApS blev etableret den 13-10-2008 og holder til på adressen Sandøgade 15 8200 Aarhus N. Selskabets formål er El og Ejendomsservice, samt herved beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 126.000 kr.

Status: Virksomheden Friis entreprise ApS (CVR: 30516230) er AKTIV

CVR nummer

30516230

Adresse

Sandøgade 15
8200 Aarhus N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-10-2008

Stamdata for Friis entreprise ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1014810850
Sekundære brancher:
431200 / Forberedende byggepladsarbejder
Hoved-branche historik
466900 / Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
13-10-2008 - 02-04-2012
811000 / Kombinerede serviceydelser
03-04-2012 - 01-10-2016
439910 / Murere
02-10-2016 -
Sekundær branche historik
464340 / Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
13-10-2008 - 01-10-2016
431200 / Forberedende byggepladsarbejder
02-10-2016 -
Historik for virksomhedens navn
SHINOHARA NORDIC MACHINE SALES & SERVICE ApS
13-10-2008 - 28-01-2012
FRIIS EL & EJENDOMSSERVICE ApS AARHUS
29-01-2012 - 20-11-2016
Friis entreprise ApS
21-11-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-10-2008 - 20-03-2012
Skæring Hedevej 410
8250 Egå
AARHUS
21-03-2012 -
Sandøgade 15
8200 Aarhus N
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-10-14
Slut på første regnskabsperiode:
2009-12-31
Registreret kapital:
126.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af Direktøren alene
Ledelse
FORMAND 31-12-2011 -
DIREKTØR 31-12-2011 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder