Friis entreprise ApS CVR-nr 30516230

Status: AKTIV

Sandøgade 15 8200 Aarhus N

Årets resultat:
2022: 19
2021: 57
Bruttofortjeneste:
2022: 3.029
2021: 3.495
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 3.029 3.495 3.513 4.108
Årets resultat 19 57 168 159
Egenkapital I alt 689 727 727 614
Status balance 1.516 1.643 2.473 1.522


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 3.029 3.495 3.513 4.108
Personaleomkostninger -2.872 -3.242 -3.122 -3.785
Af- og nedskrivninger -109 -170 -168 -105
Driftsresultat 48 83 223 218
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -6 -8 -5 -10
Resultat før skat 42 75 218 208
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 19 57 168 159
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 205 268 280 332
Materielle anlægsaktiver i alt 205 268 280 332
Anlægsaktiver i alt 205 268 280 332
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 48 42 79 70
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 841 656 1.213 849
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 13 4 - 0
Periodeafgrænsningsposter 34 38 56 74
Tilgodehavender i alt 930 737 1.293 924
Likvide beholdninger 334 596 821 196
Omsætningsaktiver i alt 1.311 1.375 2.193 1.190
Aktiver i alt 1.516 1.643 2.473 1.522
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 126 126 126 126
Overført resultat 504 544 545 433
Foreslået udbytte for regnskabsåret 59 57 56 55
Egenkapital i alt 689 727 727 614
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 189 120 849 90
Selskabsskat 0 20 67 46
Anden gæld 638 775 829 771
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 827 915 1.745 907
Gældsforpligtelser i alt 827 915 1.745 907
Passiver i alt 1.516 1.643 2.473 1.522

Friis entreprise ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Friis entreprise ApS blev etableret den 13-10-2008 og holder til på adressen Sandøgade 15 8200 Aarhus N. Selskabets formål er El og Ejendomsservice, samt herved beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 126.000 kr.

Status: Virksomheden Friis entreprise ApS (CVR: 30516230) er AKTIV


CVR nummer

30516230

Adresse

Sandøgade 15
8200 Aarhus N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-10-2008

Stamdata for Friis entreprise ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1014810850
Sekundære brancher:
431200 / Forberedende byggepladsarbejder
Hoved-branche historik
466900 / Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
13-10-2008 - 02-04-2012
811000 / Kombinerede serviceydelser
03-04-2012 - 01-10-2016
439910 / Murere
02-10-2016 -
Sekundær branche historik
464340 / Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
13-10-2008 - 01-10-2016
431200 / Forberedende byggepladsarbejder
02-10-2016 -
Historik for virksomhedens navn
SHINOHARA NORDIC MACHINE SALES & SERVICE ApS
13-10-2008 - 28-01-2012
FRIIS EL & EJENDOMSSERVICE ApS AARHUS
29-01-2012 - 20-11-2016
Friis entreprise ApS
21-11-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-10-2008 - 20-03-2012
Skæring Hedevej 410
8250 Egå
AARHUS
21-03-2012 -
Sandøgade 15
8200 Aarhus N
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-10-14
Slut på første regnskabsperiode:
2009-12-31
Registreret kapital:
126.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af Direktøren alene

Relaterede virksomheder