FRISØRHUSET ApS CVR-nr 29920745

Status: AKTIV

Gentoftegade 68 2820 Gentofte

Årets resultat:
2021: 37
2020: 91
Bruttofortjeneste:
2021: 744
2020: 764
Antal ansatte:
2
Direktør:
Karina Gadegaard Jensen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 744 764 670 641
Årets resultat 37 91 -7 30
Egenkapital I alt 169 133 42 49
Status balance 297 344 247 254
Beløb i 1000 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta pure pure pure pure
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 744 764 670 641
Personaleomkostninger -676 -636 -653 572
Af- og nedskrivninger -11 0 -11 -11
Driftsresultat 58 128 6 58
Resultat før skat 51 117 -8 39
Årets resultat 37 91 -7 30
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver 201 0 0 11
Grunde og bygninger 0 212 212 212
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 0 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 212 212 212
Anlægsaktiver i alt 201 212 212 223
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 20 20 21 20
Tilgodehavender i alt 0 0 6 5
Likvide beholdninger 76 112 8 7
Omsætningsaktiver i alt 96 132 35 32
Aktiver i alt 297 344 247 254
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 44 8 -83 -76
Egenkapital i alt 169 133 42 49
Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 0 0
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2 0 19 0
Selskabsskat - 20 0 0
Anden gæld 113 192 60 61
Anden gæld 113 192 60 61
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 114 212 205 206
Gældsforpligtelser i alt - - - -
Passiver i alt 297 344 247 254
DDD

FRISØRHUSET ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960210 Frisørsaloner.

FRISØRHUSET ApS blev etableret den 21-09-2006 og holder til på adressen Gentoftegade 68 2820 Gentofte. Selskabets formål er at drive frisørforretning og dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden FRISØRHUSET ApS (CVR: 29920745) er AKTIV

CVR nummer

29920745

Adresse

Gentoftegade 68
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21-09-2006

Stamdata for FRISØRHUSET ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
960210 / 960210 Frisørsaloner
P-numre:
1012614426
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
21-09-2006 - 29-09-2006
930210 / Frisørsaloner
30-09-2006 - 30-12-2007
960210 / Frisørsaloner
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FRISØRHUSET ApS
21-09-2006 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
21-09-2006 -
Gentoftegade 68
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2006-09-22
Slut på første regnskabsperiode:
2007-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to direktører i forening
Ledelse
DIREKTØR 21-09-2006 -
DIREKTØR 21-09-2006 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder