FRØLUND'S HERRESALON ApS CVR-nr 20973609

Status: AKTIV

Enebærtoften 3 7430 Ikast

Årets resultat:
2022: -51
2021: 29
Bruttofortjeneste:
2022: 8
2021: 5
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8 5 2 5
Årets resultat -51 29 14 38
Egenkapital I alt 178 258 299 355
Status balance 309 392 393 457


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 8 5 2 5
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 8 5 2 5
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -70 -2 -3 -2
Resultat før skat -51 38 19 49
Skat af årets resultat 0 -8 -4 -11
Årets resultat -51 29 14 38
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 3 - - 0
Likvide beholdninger 21 19 14 17
Omsætningsaktiver i alt 309 392 393 457
Aktiver i alt 309 392 393 457
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 53 103 104 160
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 30 70 70
Egenkapital i alt 178 258 299 355
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 0 8 2 8
Anden gæld 132 126 91 94
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 132 134 94 102
Gældsforpligtelser i alt 132 134 94 102
Passiver i alt 309 392 393 457

FRØLUND'S HERRESALON ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960210 Frisørsaloner.

FRØLUND'S HERRESALON ApS blev etableret den 14-06-1998 og holder til på adressen Enebærtoften 3 7430 Ikast. Selskabets formål er at drive herrefrisørsalon. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden FRØLUND'S HERRESALON ApS (CVR: 20973609) er AKTIV


CVR nummer

20973609

Adresse

Enebærtoften 3
7430 Ikast

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14-06-1998

Stamdata for FRØLUND'S HERRESALON ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
960210 / 960210 Frisørsaloner
P-numre:
1006236264, 1004618167
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
930210 / Frisørsaloner
14-06-1998 - 30-12-2007
960210 / Frisørsaloner
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FRØLUND'S HERRESALON ApS
14-06-1998 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
14-06-1998 - 30-12-2006
Strøget 8 E
7430 Ikast
IKAST
31-12-2006 - 07-03-2010
Strøget 8 E
7430 Ikast
IKAST-BRANDE
08-03-2010 -
Enebærtoften 3
7430 Ikast
IKAST-BRANDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1998-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1998-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder