From-Nielsen ApS CVR-nr 43018876

Status: AKTIV

Strandgårdsparken 19 5600 Faaborg

Årets resultat:
2022: 223
Bruttofortjeneste:
2022: 977
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 977
Årets resultat 223
Egenkapital I alt 263
Status balance 2.265


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 977
Personaleomkostninger -414
Af- og nedskrivninger -228
Driftsresultat 335
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -49
Resultat før skat 287
Skat af årets resultat -
Årets resultat 223
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.466
Materielle anlægsaktiver i alt 1.466
Anlægsaktiver i alt 1.466
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 457
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 457
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 265
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter 41
Tilgodehavender i alt 341
Likvide beholdninger -
Omsætningsaktiver i alt -
Aktiver i alt 2.265
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 173
Foreslået udbytte for regnskabsåret 50
Egenkapital i alt 263
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 85
Selskabsskat 99
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.143
Gældsforpligtelser i alt 2.002
Passiver i alt 2.265

From-Nielsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

From-Nielsen ApS blev etableret den 29-01-2022 og holder til på adressen Strandgårdsparken 19 5600 Faaborg. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden From-Nielsen ApS (CVR: 43018876) er AKTIV


CVR nummer

43018876

Adresse

Strandgårdsparken 19
5600 Faaborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29-01-2022

Stamdata for From-Nielsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1027951909
Sekundære brancher:
466900 / Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 453200 / Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Hoved-branche historik
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
29-01-2022 -
Sekundær branche historik
466900 / Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
29-01-2022 -
453200 / Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
29-01-2022 -
Historik for virksomhedens navn
From-Nielsen ApS
29-01-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
29-01-2022 -
Strandgårdsparken 19
5600 Faaborg
FAABORG-MIDTFYN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-01-30
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder