Gl. Havn ApS CVR-nr 28504063

Status: AKTIV

Nældevej 45 9000 Aalborg

Årets resultat:
2022: -167
2021: -62
Bruttofortjeneste:
2022: -102
2021: 299
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -102 299 122 -80
Årets resultat -167 -62 -132 -153
Egenkapital I alt -2.003 -1.835 -1.773 -1.641
Status balance 9.997 13.839 12.629 5.123


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -102 299 122 -80
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -102 299 54 -193
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 0 0 162
Andre finansielle omkostninger -392 -373 -206 -151
Resultat før skat -180 -74 -153 -182
Skat af årets resultat 12 12 21 29
Årets resultat -167 -62 -132 -153
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 9.959 13.826 - -
Andre tilgodehavender 25 - 0 455
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 9.996 13.838 11.233 4.936
Likvide beholdninger 1 1 1.396 187
Omsætningsaktiver i alt 9.997 13.839 12.629 5.123
Aktiver i alt 9.997 13.839 12.629 5.123
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -2.128 -1.960 -1.898 -1.766
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -2.003 -1.835 -1.773 -1.641
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 11 372 4.279 1.284
Selskabsskat - - - 0
Anden gæld 343 4.440 759 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.000 15.674 14.402 6.764
Gældsforpligtelser i alt 12.000 15.674 14.402 6.764
Passiver i alt 9.997 13.839 12.629 5.123

Gl. Havn ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

Gl. Havn ApS blev etableret den 09-03-2005 og holder til på adressen Nældevej 45 9000 Aalborg. Selskabets formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, indgåelse af lejemål samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden Gl. Havn ApS (CVR: 28504063) er AKTIV


CVR nummer

28504063

Adresse

Nældevej 45
9000 Aalborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

09-03-2005

Stamdata for Gl. Havn ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1011189594
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
09-03-2005 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 26-10-2016
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
27-10-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
JYLLANDSGADE ApS
09-03-2005 - 12-03-2014
ZGBB HOLDING ApS
13-03-2014 - 21-03-2015
Gl. Havn ApS
22-03-2015 -
Historik for sekundære navne
Infinity Racing ApS
13-10-2022 -
CBA Concept ApS
13-10-2022 -
MBA Concept ApS
13-10-2022 -
Adressehistorik
09-03-2005 - 24-06-2014
Folehavevej 1 A
9000 Aalborg
AALBORG
25-06-2014 - 19-10-2015
Gammel Havn 1
9000 Aalborg
AALBORG
20-10-2015 - 11-11-2018
Vestermarksvej 9
9000 Aalborg
AALBORG
12-11-2018 - 16-01-2019
Nældevej 45
9000 Aalborg
AALBORG
17-01-2019 -
Nældevej 45
9000 Aalborg
AALBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-03-10
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder