Grønnevold Invest A/S CVR-nr 28995121

Status: AKTIV

Grønnevold 3 9800 Hjørring

Årets resultat:
2022: 2.987
2021: 2.254
Bruttofortjeneste:
2022: 10.019
2021: 9.130
Antal ansatte:
15
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - 17.905 16.251 9.376
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 10.019 9.130 8.188 8.309
Årets resultat 2.987 2.254 1.905 1.935
Egenkapital I alt 6.132 5.145 4.891 4.986
Status balance 17.799 16.085 13.454 12.452


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - 17.905 16.251 9.376
Bruttofortjeneste 10.019 9.130 8.188 8.309
Personaleomkostninger -5.886 -5.977 -5.439 -5.531
Af- og nedskrivninger 0 -116 -260 -300
Driftsresultat 4.133 3.037 - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -309 -133 -38 -26
Resultat før skat 3.834 2.905 2.445 2.496
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 2.987 2.254 1.905 1.935
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - 0 100 250
Grunde og bygninger - 0 16 32
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - 0 94
Materielle anlægsaktiver i alt - 0 16 126
Anlægsaktiver i alt 4.675 4.099 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.612 1.398 983 821
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.612 1.398 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 925 1.041 685 588
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 10.415 8.271 7.137 6.297
Andre tilgodehavender 6 44 76 -
Periodeafgrænsningsposter 117 - - -
Tilgodehavender i alt 11.462 9.422 7.898 6.885
Likvide beholdninger 50 1.166 548 472
Omsætningsaktiver i alt 13.124 11.986 - -
Aktiver i alt 17.799 16.085 13.454 12.452
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 632 2.645 2.391 2.486
Foreslået udbytte for regnskabsåret 5.000 2.000 2.000 2.000
Egenkapital i alt 6.132 5.145 4.891 4.986
Hensættelse til udskudt skat 243 183 159 165
Hensatte forpligtelser i alt 243 183 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 487 708 725 2.216
Selskabsskat 255 320 208 254
Anden gæld 1.287 2.739 2.253 1.375
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.424 10.757 - -
Gældsforpligtelser i alt 11.424 10.757 - -
Passiver i alt 17.799 16.085 13.454 12.452

Grønnevold Invest A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Grønnevold Invest A/S blev etableret den 14-09-2005 og holder til på adressen Grønnevold 3 9800 Hjørring. Selskabets formål er at drive bilsynsvirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 250.000 kr.

Status: Virksomheden Grønnevold Invest A/S (CVR: 28995121) er AKTIV


CVR nummer

28995121

Adresse

Grønnevold 3
9800 Hjørring

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

14-09-2005

Stamdata for Grønnevold Invest A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1011703840, 1017593699, 1019123444, 1019225085, 1021001828, 1022377201
Sekundære brancher:
771100 / Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
14-09-2005 - 16-10-2005
743020 / Teknisk afprøvning og kontrol
17-10-2005 - 30-12-2007
712020 / Teknisk afprøvning og kontrol
31-12-2007 - 25-04-2023
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
26-04-2023 -
Sekundær branche historik
771100 / Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
22-09-2016 -
712020 / Teknisk afprøvning og kontrol
26-04-2023 - 26-04-2023
Historik for virksomhedens navn
HJØRRING SYNSHAL ApS
14-09-2005 - 12-03-2014
HJØRRING SYNSHAL A/S
13-03-2014 - 15-04-2023
Grønnevold Invest A/S
16-04-2023 -
Historik for sekundære navne
HIRTSHALS SYNSHAL ApS
14-09-2005 - 13-03-2014
PANDRUP SYNSHAL ApS
14-09-2005 - 13-03-2014
FLEXLEASINGNORD ApS
14-09-2005 - 13-03-2014
ST. BINDERUP SYNSHAL A/S
21-05-2014 - 25-04-2023
HIRTSHALS SYNSHAL A/S
21-05-2014 - 25-04-2023
FLEXLEASINGNORD A/S
21-05-2014 -
Pandrup Synshal A/S
21-12-2015 - 25-04-2023
Sæby Bilsyn A/S
30-03-2017 - 25-04-2023
Skagen Bilsyn A/S
30-03-2017 - 25-04-2023
Adressehistorik
14-09-2005 - 08-10-2005
Kronprinsessegade 18
1306 København K
KØBENHAVN
09-10-2005 - 16-10-2005
Højenvej 17
9700 Brønderslev
BRØNDERSLEV
17-10-2005 - 30-12-2006
Grønnevold 3
9800 Hjørring
HJØRRING
31-12-2006 -
Grønnevold 3
9800 Hjørring
HJØRRING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-09-15
Slut på første regnskabsperiode:
2006-12-31
Registreret kapital:
250.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening

Relaterede virksomheder