Hairlook Salon ApS CVR-nr 42039276

Status: AKTIV

Vangede Bygade 92 2820 Gentofte

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: -31
Bruttofortjeneste:
2021: 134
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 134
Årets resultat -31
Egenkapital I alt 9
Status balance 187
Beløb i 1000 2021-12
Valuta u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 134
Personaleomkostninger -165
Af- og nedskrivninger 0
Driftsresultat -31
Andre finansielle omkostninger 0
Resultat før skat -31
Årets resultat -31
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 160
Materielle anlægsaktiver i alt 160
Anlægsaktiver i alt 160
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt 5
Likvide beholdninger 22
Omsætningsaktiver i alt 27
Aktiver i alt 187
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -31
Egenkapital i alt 9
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2
Anden gæld 11
Anden gæld 11
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 178
Gældsforpligtelser i alt 178
Passiver i alt 187
DDD

Hairlook Salon ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960210 Frisørsaloner.

Hairlook Salon ApS blev etableret den 18-01-2021 og holder til på adressen Vangede Bygade 92 2820 Gentofte. Selskabets formål er at drive frisørsalon samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Hairlook Salon ApS (CVR: 42039276) er AKTIV

CVR nummer

42039276

Adresse

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-01-2021

Stamdata for Hairlook Salon ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
960210 / 960210 Frisørsaloner
P-numre:
1026703391
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960210 / Frisørsaloner
18-01-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Hairlook Salon ApS
18-01-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-01-2021 -
Vangede Bygade 92
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-19
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
ADM. DIR. 18-01-2021 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder