Handcrafted Living ApS CVR-nr 42565156

Status: AKTIV

Siljangade 6, 4 2300 København S

Årets resultat:
2022: 81
Bruttofortjeneste:
2022: 2.151
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.151
Årets resultat 81
Egenkapital I alt 121
Status balance 1.057


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 2.151
Personaleomkostninger -2.013
Af- og nedskrivninger -13
Driftsresultat 125
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -19
Resultat før skat 107
Skat af årets resultat -
Årets resultat 81
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 119
Materielle anlægsaktiver i alt 119
Anlægsaktiver i alt 119
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 3
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 3
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 130
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter 9
Tilgodehavender i alt 139
Likvide beholdninger 796
Omsætningsaktiver i alt 938
Aktiver i alt 1.057
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 81
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 121
Hensættelse til udskudt skat 4
Hensatte forpligtelser i alt 4
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 350
Leverandører af varer og tjenesteydelser 286
Selskabsskat 22
Anden gæld 243
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 931
Gældsforpligtelser i alt 931
Passiver i alt 1.057

Handcrafted Living ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

Handcrafted Living ApS blev etableret den 25-07-2021 og holder til på adressen Siljangade 6, 4 2300 København S. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter inden for byggeri og anlæg Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Handcrafted Living ApS (CVR: 42565156) er AKTIV


CVR nummer

42565156

Adresse

Siljangade 6, 4
2300 København S

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25-07-2021

Stamdata for Handcrafted Living ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1027396921
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
25-07-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Craft Brothers ApS
25-07-2021 - 20-12-2022
Handcrafted Living ApS
21-12-2022 -
Historik for sekundære navne
CraftBrothers ApS
25-07-2021 -
CB Entreprise ApS
25-07-2021 -
Craft brothers ApS
03-01-2023 -
Adressehistorik
25-07-2021 - 29-06-2023
Ingemannsvej 3 A 1
1964 Frederiksberg C
FREDERIKSBERG
30-06-2023 -
Siljangade 6 4
2300 København S
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-07-26
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Relaterede virksomheder