HARPELUNDE FINANS ApS CVR-nr 31491045

Status: AKTIV

Grevevænget 3 4912 Harpelunde

Årets resultat:
2022: -247
2021: 190
Bruttofortjeneste:
2022: -34
2021: -32
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -34 -32 -30 -29
Årets resultat -247 190 36 185
Egenkapital I alt 741 987 797 761
Status balance 1.183 1.353 861 1.261


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -34 -32 -30 -29
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -34 -32 -30 -29
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -240 -12 -19 -18
Resultat før skat -247 245 47 222
Skat af årets resultat 0 -55 -11 -37
Årets resultat -247 190 36 185
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 1.070 1.181 761 1.014
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1 26 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 21 38 82 53
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 32 63 82 53
Likvide beholdninger 82 109 17 194
Omsætningsaktiver i alt 113 172 99 246
Aktiver i alt 1.183 1.353 861 1.261
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 250 250 250 250
Overført resultat 491 737 547 393
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 741 987 797 761
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 0 48 9 32
Anden gæld 10 10 0 1
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 442 366 64 500
Gældsforpligtelser i alt 442 366 64 500
Passiver i alt 1.183 1.353 861 1.261

HARPELUNDE FINANS ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

HARPELUNDE FINANS ApS blev etableret den 16-06-2008 og holder til på adressen Grevevænget 3 4912 Harpelunde. Selskabets formål er formueadministration. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 150.000 kr.

Status: Virksomheden HARPELUNDE FINANS ApS (CVR: 31491045) er AKTIV


CVR nummer

31491045

Adresse

Grevevænget 3
4912 Harpelunde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-06-2008

Stamdata for HARPELUNDE FINANS ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1014499950
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
16-06-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HARPELUNDE EL-SERVICE ApS
16-06-2008 - 01-03-2022
HARPELUNDE FINANS ApS
02-03-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
16-06-2008 -
Grevevænget 3
4912 Harpelunde
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-06-17
Slut på første regnskabsperiode:
2008-12-31
Registreret kapital:
150.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder