HB Biler Holding ApS CVR-nr 37006009

Status: UNDERKONKURS

Scandiagade 22, 1 2450 København SV

Årets resultat:
2022: 0
2021: -2
Bruttofortjeneste:
2022: 0
2021: -2
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 0 - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 0 -2 0 -5
Årets resultat 0 -2 0 -6
Egenkapital I alt -34 -34 -32 -32
Status balance 0 0 0 0


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 0 - - -
Bruttofortjeneste 0 -2 0 -5
Personaleomkostninger - - 0 -
Af- og nedskrivninger - - 0 -
Driftsresultat 0 -2 0 -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 0 0 0
Resultat før skat 0 -2 0 -6
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 0 -2 0 -6
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt - - - -
Likvide beholdninger 0 0 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0 0 0
Aktiver i alt 0 0 0 0
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -84 -84 -82 -82
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - 0
Egenkapital i alt -34 -34 -32 -32
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - 27
Selskabsskat - 33 - -
Anden gæld 1 1 28 1
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 34 34 32 32
Gældsforpligtelser i alt 34 34 32 32
Passiver i alt 0 0 0 0

HB Biler Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

HB Biler Holding ApS blev etableret den 10-08-2015 og holder til på adressen Scandiagade 22, 1 2450 København SV. Virksomhedens formål er at eje aktier i andre selskaber samt foretage hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden HB Biler Holding ApS (CVR: 37006009) er UNDERKONKURS


CVR nummer

37006009

Adresse

Scandiagade 22, 1
2450 København SV

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-08-2015

Stamdata for HB Biler Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1020660208
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
10-08-2015 - 21-09-2022
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
22-09-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HB Biler Holding ApS
10-08-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-08-2015 - 10-10-2021
Titangade 3 L 2
2200 København N
KØBENHAVN
11-10-2021 - 21-09-2022
Scandiagade 22 1
2450 København SV
KØBENHAVN
22-09-2022 -
Scandiagade 22 1
2450 København SV
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-08-11
Slut på første regnskabsperiode:
2016-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder