HB Totalentreprise A/S CVR-nr 41769238

Status: AKTIV

Jernet 4 A 6000 Kolding

Årets resultat:
2023: 2.152
2022: 4
Bruttofortjeneste:
2023: 5.482
2022: 8
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2023 2022 2021
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 5.482 8 -4
Årets resultat 2.152 4 -4
Egenkapital I alt 2.193 41 36
Status balance 7.968 51 43


Beløb i 1000 2023-06 2022-06 2021-06
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 5.482 8 -4
Personaleomkostninger -2.713 - -
Af- og nedskrivninger -11 - -
Driftsresultat 2.757 - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -10 -3 0
Resultat før skat 2.760 6 -4
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat 2.152 4 -4
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.657 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 1.657 - -
Anlægsaktiver i alt 1.793 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 597 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 3.023 - -
Periodeafgrænsningsposter 210 - -
Tilgodehavender i alt 3.830 9 1
Likvide beholdninger 2.344 43 42
Omsætningsaktiver i alt 6.174 51 43
Aktiver i alt 7.968 51 43
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 2.153 1 -4
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 2.193 41 36
Hensættelse til udskudt skat 89 - -
Hensatte forpligtelser i alt 89 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 2.207 - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.438 - -
Selskabsskat - - -
Anden gæld 1.357 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.685 10 7
Gældsforpligtelser i alt 5.685 10 7
Passiver i alt 7.968 51 43

HB Totalentreprise A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

HB Totalentreprise A/S blev etableret den 15-10-2020 og holder til på adressen Jernet 4 A 6000 Kolding. Selskabets formål er at drive hosting og service samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden HB Totalentreprise A/S (CVR: 41769238) er AKTIV


CVR nummer

41769238

Adresse

Jernet 4 A
6000 Kolding

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

15-10-2020

Stamdata for HB Totalentreprise A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1026375203
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
631100 / Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
15-10-2020 - 27-02-2023
412000 / Opførelse af bygninger
28-02-2023 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
I-a-a-s.dk ApS
15-10-2020 - 27-02-2023
HB Totalentreprise ApS
28-02-2023 - 09-09-2023
HB Totalentreprise A/S
10-09-2023 -
Historik for sekundære navne
Hosting4partners ApS
15-10-2020 - 08-03-2023
H4partners ApS
15-10-2020 - 08-03-2023
Adressehistorik
15-10-2020 -
Jernet 4 A
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-10-16
Slut på første regnskabsperiode:
2021-06-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder