HC BYG APS CVR-nr 31176638

Status: AKTIV

Fridtjof Nansens Vej 5 9900 Frederikshavn

Årets resultat:
2023: 12
2022: 104
Bruttofortjeneste:
2023: 227
2022: 308
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 227 308 106 6
Årets resultat 12 104 29 -16
Egenkapital I alt 46 34 -70 -99
Status balance 200 222 105 18


Beløb i 1000 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 227 308 106 6
Personaleomkostninger -216 -275 -76 -
Af- og nedskrivninger -6 -1 0 -22
Driftsresultat 5 31 30 -16
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - 0
Resultat før skat 6 30 29 -16
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 12 104 29 -16
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - 0 0 0
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 21 27 - -
Anlægsaktiver i alt 21 27 0 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 10 10 5 5
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - 6
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - 0 0 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 80 74 0 6
Likvide beholdninger 89 112 100 6
Omsætningsaktiver i alt 179 196 105 18
Aktiver i alt 200 222 105 18
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -79 -91 -195 -224
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 46 34 -70 -99
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8 5 0 14
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 51 51 1
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 154 188 175 117
Gældsforpligtelser i alt 154 188 175 117
Passiver i alt 200 222 105 18

HC BYG APS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

HC BYG APS blev etableret den 08-01-2008 og holder til på adressen Fridtjof Nansens Vej 5 9900 Frederikshavn. Selskabets form er at udøve virksomhed med byggeri af fritidshuse, samt aktiviteter i tilknytning hertil. ( Træelementer) Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden HC BYG APS (CVR: 31176638) er AKTIV


CVR nummer

31176638

Adresse

Fridtjof Nansens Vej 5
9900 Frederikshavn

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-01-2008

Stamdata for HC BYG APS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1014100748
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
08-01-2008 - 30-01-2012
411000 / Gennemførelse af byggeprojekter
31-01-2012 - 31-05-2012
412000 / Opførelse af bygninger
01-06-2012 - 15-10-2018
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
16-10-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HC HOLDING SÆBY ApS
08-01-2008 - 30-05-2012
JYSKE FRITIDSHUSE ApS
31-05-2012 - 20-07-2014
JYSKE ENTREPRISE ApS
21-07-2014 - 11-03-2016
KJELD & MELCHJORSEN ApS
12-03-2016 - 30-06-2017
HENRIK MELCHJORSEN ApS
01-07-2017 - 13-01-2022
HC BYG APS
14-01-2022 -
Historik for sekundære navne
H. MELCHJORSEN ApS
08-01-2008 - 30-06-2017
JYSKE ELEMENTER ApS
26-05-2015 - 18-12-2015
HM FRITIDSHUSE ApS
26-05-2015 - 15-10-2018
DANSK BYGGE & SKADESERVICE ApS
26-05-2015 - 11-03-2016
JYSKE JAGTREJSER ApS
19-12-2015 - 11-03-2016
TØMRER & SNEDKERFIRMA HENRIK MELCHJORSEN ApS
19-12-2015 - 15-10-2018
MODUL HUSE ApS
01-07-2017 - 15-10-2018
HC BYG APS
09-02-2021 - 14-01-2022
HENRIK MELCHJORSEN APS
20-08-2022 -
Adressehistorik
08-01-2008 - 18-12-2010
Bødkervej 2
9300 Sæby
FREDERIKSHAVN
19-12-2010 - 31-05-2012
Fridtjof Nansens Vej 5
9900 Frederikshavn
FREDERIKSHAVN
01-06-2012 - 21-01-2016
Fridtjof Nansens Vej 5
9900 Frederikshavn
FREDERIKSHAVN
22-01-2016 -
Fridtjof Nansens Vej 5
9900 Frederikshavn
FREDERIKSHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-01-09
Slut på første regnskabsperiode:
2009-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder