Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S CVR-nr 38255002

Status: AKTIV

Strandpromenaden 1, Hjerting 6710 Esbjerg V

Årets resultat:
2021: 172
2020: 791
Bruttofortjeneste:
2021: 18.491
2020: 17.066
Antal ansatte:
42
Direktør:
Søren Kim Pilegaard
Bestyrelsesformand:
Peter Christian Petersen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 18.491 17.066 17.832 17.861
Årets resultat 172 791 809 1.155
Egenkapital I alt 2.745 2.918 2.458 1.979
Status balance 13.689 13.711 9.375 9.168
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 18.491 17.066 17.832 17.861
Personaleomkostninger -17.353 -15.548 -16.438 -16.210
Af- og nedskrivninger -489 -417 -270 -147
Driftsresultat 401 1.101 1.104 1.504
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -84 -83 -65 -23
Resultat før skat 317 1.018 1.040 1.481
Skat af årets resultat -145 -226 -231 -326
Årets resultat 172 791 809 1.155
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 0 4.226 4.342 3.073
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 245 381 516 386
Materielle anlægsaktiver i alt 864 5.105 5.326 3.677
Anlægsaktiver i alt 2.504 6.714 6.826 5.177
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 857 714 861 722
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 427 503 779 1.114
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - 0
Andre tilgodehavender 6.212 1.589 63 120
Periodeafgrænsningsposter 39 71 59 67
Tilgodehavender i alt 6.707 2.164 902 1.301
Likvide beholdninger 3.620 4.119 786 1.968
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 13.689 13.711 9.375 9.168
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 1.900 2.418 1.626 1.149
Foreslået udbytte for regnskabsåret 345 0 332 330
Egenkapital i alt 2.745 2.918 2.458 1.979
Hensættelse til udskudt skat 0 20 49 3
Hensatte forpligtelser i alt 0 20 49 3
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.483 1.370 1.079 1.140
Leverandører af varer og tjenesteydelser 858 697 757 815
Selskabsskat 110 175 185 327
Anden gæld 5.795 5.603 - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.711 8.310 4.627 4.791
Gældsforpligtelser i alt 10.944 10.773 6.868 7.185
Passiver i alt 13.689 13.711 9.375 9.168
DDD

Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 551010 Hoteller.

Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S blev etableret den 13-12-2016 og holder til på adressen Strandpromenaden 1, Hjerting 6710 Esbjerg V. Selskabets formål er at drive virksomhed med hotel og restauration Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S (CVR: 38255002) er AKTIV

CVR nummer

38255002

Adresse

Strandpromenaden 1, Hjerting
6710 Esbjerg V

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

13-12-2016

Stamdata for Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
ESBJERG
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1022006998
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
13-12-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S
13-12-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-12-2016 -
Strandpromenaden 1
6710 Esbjerg V
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-12-14
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden
Ledelse
FORMAND 13-12-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 02-04-2019 -
BESTYRELSESMEDLEM 16-05-2022 -
DIREKTØR 13-12-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 05-09-2018 -
DIREKTØR 13-12-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 16-05-2022 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder