HOLM BEGRAVELSER A/S CVR-nr 26099765

Status: AKTIV

Møllevej 26 A 5300 Kerteminde

Årets resultat:
2022: 1.459
2021: 637
Bruttofortjeneste:
2022: 4.536
2021: 2.682
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 4.536 2.682 2.700 2.501
Årets resultat 1.459 637 814 837
Egenkapital I alt 2.324 1.214 1.378 1.364
Status balance 6.757 2.305 2.799 2.493


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 4.536 2.682 2.700 2.501
Personaleomkostninger -2.466 -1.789 -1.592 -1.351
Af- og nedskrivninger -186 -56 -69 -61
Driftsresultat 1.883 814 1.023 1.070
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -29 -4 -1 -1
Resultat før skat 1.874 820 1.046 1.080
Skat af årets resultat -415 -183 -233 -242
Årets resultat 1.459 637 814 837
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 2.475 - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 319 70 153 213
Materielle anlægsaktiver i alt 337 92 179 273
Anlægsaktiver i alt 2.905 152 295 364
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 129 91 90 86
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 129 91 90 86
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.279 1.338 1.003 1.119
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 376 136 323 235
Andre tilgodehavender 0 14 - 0
Periodeafgrænsningsposter 222 256 311 185
Tilgodehavender i alt 2.656 1.827 1.778 1.585
Likvide beholdninger 1.068 235 636 458
Omsætningsaktiver i alt 3.853 2.153 2.504 2.129
Aktiver i alt 6.757 2.305 2.799 2.493
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 1.524 364 78 64
Foreslået udbytte for regnskabsåret 300 350 800 800
Egenkapital i alt 2.324 1.214 1.378 1.364
Hensættelse til udskudt skat 99 47 63 46
Hensatte forpligtelser i alt 99 47 63 46
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 908 - 469 395
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 796 - 595 383
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.123 1.015 1.299 1.050
Gældsforpligtelser i alt 4.334 1.043 1.358 1.083
Passiver i alt 6.757 2.305 2.799 2.493

Personer

Roller

DIREKTØR 30-06-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-06-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-06-2016 -
FORMAND 30-06-2016 -

Ejerforhold

HOLM BEGRAVELSER A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen.

HOLM BEGRAVELSER A/S blev etableret den 24-06-2001 og holder til på adressen Møllevej 26 A 5300 Kerteminde. Selskabets formål er at drive begravelsesforretning og anden dermed forenelig virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden HOLM BEGRAVELSER A/S (CVR: 26099765) er AKTIV


CVR nummer

26099765

Adresse

Møllevej 26 A
5300 Kerteminde

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

24-06-2001

Personer

Roller

DIREKTØR 30-06-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-06-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-06-2016 -
FORMAND 30-06-2016 -

Ejerforhold

Stamdata for HOLM BEGRAVELSER A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
KERTEMINDE
Branchekode og branche:
960300 / 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
P-numre:
1008511884
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
930310 / Bedemænd
24-06-2001 - 30-12-2007
960300 / Bedemænd og begravelsesvæsen
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BEDEMAND NILS-PETER HOLM A/S
24-06-2001 - 27-01-2007
HOLM BEGRAVELSER A/S
28-01-2007 -
Historik for sekundære navne
KERTEMINDE - MUNKEBO BEGRAVELSESFORRETNING A/S
24-06-2001 - 18-09-2012
NILS-PETER HOLM BEGRAVELSER A/S
24-06-2001 - 18-09-2012
BEDEMAND NILS-PETER HOLM A/S
24-06-2001 - 18-09-2012
FJORDAGER BEGRAVELSESFORRETNING A/S
24-06-2001 -
HOLM BEGRAVELSER ODENSE A/S
24-06-2001 -
KERTEMINDE BEGRAVELSESFORRETNING A/S
24-06-2001 -
KERTEMINDE - MUNKEBO BEGRAVELSESFORRETNING A/S
24-06-2001 -
Årslev Begravelsesforretning A/S
11-10-2022 -
Begravelsesforretning Odense A/S
11-10-2022 -
Adressehistorik
24-06-2001 - 30-12-2006
Præstegade 78
5300 Kerteminde
KERTEMINDE
31-12-2006 - 21-12-2013
Præstegade 78
5300 Kerteminde
KERTEMINDE
22-12-2013 - 27-09-2017
Strandvangen 1
5300 Kerteminde
KERTEMINDE
28-09-2017 -
Møllevej 26 A
5300 Kerteminde
KERTEMINDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2001-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af alle bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene.
Relaterede virksomheder