iGym Danmark ApS CVR-nr 38775960

Status: AKTIV

Emil Møllers Gade 30, 2 8700 Horsens

Årets resultat:
2021: -1.269
2020: -156
Bruttofortjeneste:
2021: 969
2020: 1.297
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 969 1.297 996 181
Årets resultat -1.269 -156 -367 -624
Egenkapital I alt -2.356 -1.087 -931 -564
Status balance 1.718 2.236 1.451 1.161


Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 969 1.297 996 181
Personaleomkostninger -1.097 -1.112 -1.159 -735
Af- og nedskrivninger -261 -253 -136 -76
Driftsresultat -1.160 -67 -299 -630
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -128 -110 -89 -57
Resultat før skat -1.269 -156 -367 -674
Skat af årets resultat - - 0 50
Årets resultat -1.269 -156 -367 -624
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 411 191 232 400
Materielle anlægsaktiver i alt 789 735 651 400
Anlægsaktiver i alt 956 898 809 400
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 4 34 45 15
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 4 34 45 15
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11 11 1 2
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 658 1.064 567 484
Andre tilgodehavender 72 201 - 160
Periodeafgrænsningsposter 0 29 28 51
Tilgodehavender i alt 741 1.304 597 746
Likvide beholdninger 17 1 - -
Omsætningsaktiver i alt 762 1.338 642 761
Aktiver i alt 1.718 2.236 1.451 1.161
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -2.406 -1.137 -981 -614
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -2.356 -1.087 -931 -564
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 594 106 71 47
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 80 268 142 106
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.074 3.323 2.381 1.725
Gældsforpligtelser i alt 4.074 3.323 2.381 1.725
Passiver i alt 1.718 2.236 1.451 1.161

iGym Danmark ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

iGym Danmark ApS blev etableret den 04-07-2017 og holder til på adressen Emil Møllers Gade 30, 2 8700 Horsens. Selskabets formål er at drive fitness-virksomhed og al hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.100 kr.

Status: Virksomheden iGym Danmark ApS (CVR: 38775960) er AKTIV

CVR nummer

38775960

Adresse

Emil Møllers Gade 30, 2
8700 Horsens

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-07-2017

Stamdata for iGym Danmark ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HORSENS
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022627224
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
04-07-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
iGym Danmark ApS
04-07-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
04-07-2017 - 05-06-2018
Bovbjergvej 1
6710 Esbjerg V
ESBJERG
06-06-2018 - 18-11-2018
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
19-11-2018 - 24-03-2019
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
25-03-2019 - 21-06-2023
Sanddal Bakke 21
7000 Fredericia
FREDERICIA
22-06-2023 -
Emil Møllers Gade 30 2
8700 Horsens
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-07-05
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.100
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion

Relaterede virksomheder