IL MANDOLINO ApS CVR-nr 26115094

Status: AKTIV

Strandvejen 407 B, Henne Strand 6854 Henne

Årets resultat:
2022: 200
2021: 126
Bruttofortjeneste:
2022: 2.811
2021: 2.346
Antal ansatte:
7
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.811 2.346 2.629 2.567
Årets resultat 200 126 465 368
Egenkapital I alt 3.344 3.544 3.518 3.108
Status balance 4.079 3.886 4.272 3.400


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.811 2.346 2.629 2.567
Personaleomkostninger -2.392 -1.959 -1.826 -1.904
Af- og nedskrivninger -162 -201 -198 -182
Driftsresultat 256 163 605 481
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -4 -5 -9 -12
Resultat før skat 255 160 597 473
Skat af årets resultat - -34 -132 -105
Årets resultat 200 126 465 368
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 2.991 3.107 3.120 3.233
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 95 142 108 102
Materielle anlægsaktiver i alt 3.086 3.249 3.228 3.336
Anlægsaktiver i alt 3.086 3.249 3.228 3.336
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 106 66 50 62
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 8 10 - -
Andre tilgodehavender 4 23 0 -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 12 33 0 -
Likvide beholdninger 874 539 994 3
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 4.079 3.886 4.272 3.400
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 225 225 225 225
Overført resultat 3.019 2.919 3.193 2.828
Foreslået udbytte for regnskabsåret 100 400 100 55
Egenkapital i alt 3.344 3.544 3.518 3.108
Hensættelse til udskudt skat 95 94 96 97
Hensatte forpligtelser i alt 95 94 96 97
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 10 10 10
Selskabsskat 54 37 1 33
Anden gæld - 187 632 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 640 249 658 196
Gældsforpligtelser i alt 640 249 658 196
Passiver i alt 4.079 3.886 4.272 3.400

IL MANDOLINO ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.

IL MANDOLINO ApS blev etableret den 17-06-2001 og holder til på adressen Strandvejen 407 B, Henne Strand 6854 Henne. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden IL MANDOLINO ApS (CVR: 26115094) er AKTIV

CVR nummer

26115094

Adresse

Strandvejen 407 B, Henne Strand
6854 Henne

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-06-2001

Stamdata for IL MANDOLINO ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VARDE
Branchekode og branche:
561010 / 561010 Restauranter
P-numre:
1008528930
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
553010 / Restauranter
17-06-2001 - 30-12-2007
561010 / Restauranter
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ApS KBIL 38 NR. 2371
17-06-2001 - 19-09-2001
IL MANDOLINO ApS
20-09-2001 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-06-2001 - 19-09-2001
Kronprinsessegade 18
1306 København K
KØBENHAVN
20-09-2001 - 30-12-2006
Strandvejen 407 B
6854 Henne
BLÅBJERG
31-12-2006 - 11-08-2019
Strandvejen 407 B
6854 Henne
VARDE
12-08-2019 -
Strandvejen 407 B
6854 Henne
VARDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-06-18
Slut på første regnskabsperiode:
2001-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.

Relaterede virksomheder