J&K AF 011007 ApS CVR-nr 30904842

Status: AKTIV

Hold-An Vej 94 2750 Ballerup

Årets resultat:
2022: -7
2021: -138
Bruttofortjeneste:
2022: 705
2021: 574
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 705 574 708 716
Årets resultat -7 -138 -3 0
Egenkapital I alt 179 187 325 327
Status balance 403 407 617 523


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 705 574 708 716
Personaleomkostninger -710 -709 -708 -710
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -5 -135 0 6
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -3 -3 -3 -6
Resultat før skat -7 -138 -3 0
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -7 -138 -3 0
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 120 120 120 100
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 120 120 120 100
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 93 77 73 168
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 80 80 80 80
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 172 156 153 247
Likvide beholdninger 110 131 344 175
Omsætningsaktiver i alt 403 407 617 523
Aktiver i alt 403 407 617 523
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 54 62 200 202
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 179 187 325 327
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 83 72 86 70
Selskabsskat 0 0 0 0
Anden gæld 140 149 206 125
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 223 221 292 195
Gældsforpligtelser i alt 223 221 292 195
Passiver i alt 403 407 617 523

J&K AF 011007 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

J&K AF 011007 ApS blev etableret den 30-09-2007 og holder til på adressen Hold-An Vej 94 2750 Ballerup. Selskabets formål er at drive virksomhed som autoværksted, herunder køb, salg, leje, reparation, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden J&K AF 011007 ApS (CVR: 30904842) er AKTIV


CVR nummer

30904842

Adresse

Hold-An Vej 94
2750 Ballerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-09-2007

Stamdata for J&K AF 011007 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1013663307
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
502010 / Autoreparationsværksteder
30-09-2007 - 30-12-2007
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
J&K AF 011007 ApS
30-09-2007 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-09-2007 - 27-08-2016
Hold-An Vej 94
2750 Ballerup
BALLERUP
28-08-2016 - 30-11-2019
Hold-An Vej 94
2750 Ballerup
BALLERUP
01-12-2019 -
Hold-An Vej 94
2750 Ballerup
BALLERUP
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
2008-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Relaterede virksomheder