JW Auto ApS CVR-nr 36424966

Status: AKTIV

Toften 3 7470 Karup J

Årets resultat:
2022: 71
2021: 91
Bruttofortjeneste:
2022: 476
2021: 482
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 476 482 401 481
Årets resultat 71 91 26 37
Egenkapital I alt 681 724 743 825
Status balance 789 876 873 948


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 476 482 401 481
Personaleomkostninger -302 -289 -302 -307
Af- og nedskrivninger -66 -83 -62 -77
Driftsresultat 108 111 36 50
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 92 117 34 48
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 71 91 26 37
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 16 26 41 48
Materielle anlægsaktiver i alt 16 26 41 48
Anlægsaktiver i alt 16 26 41 48
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 46 26 42 52
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 68 57 58 72
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 127 140 0 119
Periodeafgrænsningsposter 7 7 7 5
Tilgodehavender i alt 202 204 67 196
Likvide beholdninger 334 413 724 653
Omsætningsaktiver i alt 773 850 832 901
Aktiver i alt 789 876 873 948
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 499 484 508 592
Foreslået udbytte for regnskabsåret 57 114 111 108
Egenkapital i alt 681 724 743 825
Hensættelse til udskudt skat - 0 0 2
Hensatte forpligtelser i alt - 0 0 2
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 22 26 23
Selskabsskat 17 35 0 13
Anden gæld 77 91 101 82
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 108 152 130 121
Gældsforpligtelser i alt 108 152 130 121
Passiver i alt 789 876 873 948

JW Auto ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

JW Auto ApS blev etableret den 23-09-2014 og holder til på adressen Toften 3 7470 Karup J. Selskabets formål er: At eje kapitalandele, andre værdipapirer, fast ejendom samt driftsmidler og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden JW Auto ApS (CVR: 36424966) er AKTIV


CVR nummer

36424966

Adresse

Toften 3
7470 Karup J

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-09-2014

Stamdata for JW Auto ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1019864371
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
23-09-2014 - 29-09-2014
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
30-09-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
JOCK WÜRTZ HOLDING ApS
23-09-2014 - 15-11-2015
JW Auto ApS
16-11-2015 -
Historik for sekundære navne
JOCK WÜRTZ HOLDING ApS
29-11-2015 -
Adressehistorik
23-09-2014 -
Toften 3
7470 Karup J
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2015-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder