K2 Biler ApS CVR-nr 41457635

Status: AKTIV

Energivej 23 2750 Ballerup

Årets resultat:
2022: 473
2021: 591
Bruttofortjeneste:
2022: 2.617
2021: 2.840
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.617 2.840 1.797
Årets resultat 473 591 193
Egenkapital I alt 3.033 2.617 2.083
Status balance 7.135 5.246 6.477


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 2.617 2.840 1.797
Personaleomkostninger -1.596 -1.723 -
Af- og nedskrivninger -212 -171 -
Driftsresultat 809 945 411
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -203 -183 -162
Resultat før skat 624 763 249
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat 473 591 193
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 568 650 731
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 355 283 373
Materielle anlægsaktiver i alt 355 283 373
Anlægsaktiver i alt 1.145 1.153 1.320
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 5.384 3.546 3.968
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt 5.384 3.546 3.968
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 71 25 512
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 399 -
Andre tilgodehavender 486 69 449
Periodeafgrænsningsposter 44 53 38
Tilgodehavender i alt 601 546 999
Likvide beholdninger 6 0 189
Omsætningsaktiver i alt 5.990 4.092 5.156
Aktiver i alt 7.135 5.246 6.477
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 2.934 2.520 1.986
Foreslået udbytte for regnskabsåret 59 57 56
Egenkapital i alt 3.033 2.617 2.083
Hensættelse til udskudt skat 138 163 187
Hensatte forpligtelser i alt 138 163 187
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 376 189 158
Selskabsskat 168 193 76
Anden gæld - 599 852
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.832 2.465 4.207
Gældsforpligtelser i alt 3.964 2.465 4.207
Passiver i alt 7.135 5.246 6.477

K2 Biler ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

K2 Biler ApS blev etableret den 07-06-2020 og holder til på adressen Energivej 23 2750 Ballerup. Selskabets formål er at drive virksomhed som autoværksted samt med handel og service og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden K2 Biler ApS (CVR: 41457635) er AKTIV


CVR nummer

41457635

Adresse

Energivej 23
2750 Ballerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-06-2020

Stamdata for K2 Biler ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1025958000
Sekundære brancher:
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
07-06-2020 -
Sekundær branche historik
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
07-06-2020 -
Historik for virksomhedens navn
K2 Biler ApS
07-06-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-06-2020 -
Energivej 23
2750 Ballerup
BALLERUP
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder