Kildeport Tømrer & Snedker ApS CVR-nr 38914383

Status: AKTIV

Kildeportvej 27, Nødebo 3480 Fredensborg

Årets resultat:
2022: 19
2021: -126
Bruttofortjeneste:
2022: 308
2021: 216
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 308 216 508 348
Årets resultat 19 -126 137 -1
Egenkapital I alt 31 12 137 0
Status balance 292 130 376 121


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 308 216 508 348
Personaleomkostninger -313 -341 -328 -347
Af- og nedskrivninger -2 - - -
Driftsresultat -7 -125 180 -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -2 -2
Resultat før skat -8 -126 178 -
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 19 -126 137 -1
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50 - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 50 - - -
Anlægsaktiver i alt 50 - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 76 97 208 22
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 59 47
Andre tilgodehavender 0 0 6 2
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 103 97 273 70
Likvide beholdninger 139 33 103 51
Omsætningsaktiver i alt 242 130 376 121
Aktiver i alt 292 130 376 121
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 5 5
Overført resultat -9 -28 97 -5
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 31 12 137 0
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 156 75 2 36
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 42 44 237 85
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 261 119 238 121
Gældsforpligtelser i alt 261 119 238 121
Passiver i alt 292 130 376 121

Kildeport Tømrer & Snedker ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Kildeport Tømrer & Snedker ApS blev etableret den 06-09-2017 og holder til på adressen Kildeportvej 27, Nødebo 3480 Fredensborg. Virksomhedens formål er at udøve tømrer- og snedkervirksomhed samt aktiviteter i tilknytning dertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 5.000 kr.

Status: Virksomheden Kildeport Tømrer & Snedker ApS (CVR: 38914383) er AKTIV


CVR nummer

38914383

Adresse

Kildeportvej 27, Nødebo
3480 Fredensborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-09-2017

Stamdata for Kildeport Tømrer & Snedker ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1022814504
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
06-09-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Kildeport Tømrer & Snedker IVS
06-09-2017 - 13-07-2021
Kildeport Tømrer & Snedker ApS
14-07-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-09-2017 - 19-01-2021
Kildeportvej 27
3480 Fredensborg
HILLERØD
20-01-2021 -
Kildeportvej 27
3480 Fredensborg
HILLERØD
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-09-07
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
5.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder