Københavns Autoophug ApS CVR-nr 35516271

Status: AKTIV

Refshalevej 193 1432 København K

Årets resultat:
2022: 182
2021: 506
Bruttofortjeneste:
2022: 894
2021: 1.271
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 894 1.271 371 714
Årets resultat 182 506 -21 167
Egenkapital I alt 1.241 1.058 552 573
Status balance 1.734 1.982 1.746 1.686


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 894 1.271 371 714
Personaleomkostninger -648 -604 -383 -393
Af- og nedskrivninger -8 -8 -9 -20
Driftsresultat 238 659 -20 301
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -10 -1 -82
Resultat før skat 233 649 -21 219
Skat af årets resultat - -143 0 -52
Årets resultat 182 506 -21 167
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 23 31 0 9
Materielle anlægsaktiver i alt 23 31 0 9
Anlægsaktiver i alt 275 276 215 224
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.364 1.594 1.468 1.458
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.364 1.594 1.468 1.458
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 56 56 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 24 48 61 -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 80 104 61 -
Likvide beholdninger 15 7 2 3
Omsætningsaktiver i alt 1.459 1.706 1.531 1.461
Aktiver i alt 1.734 1.982 1.746 1.686
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 1.161 978 472 493
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 1.241 1.058 552 573
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3 - 0 25
Selskabsskat 51 143 153 158
Anden gæld - 3 165 72
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 494 924 1.195 1.113
Gældsforpligtelser i alt 494 924 1.195 1.113
Passiver i alt 1.734 1.982 1.746 1.686

Københavns Autoophug ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 452010 Autoreparationsværksteder mv..

Københavns Autoophug ApS blev etableret den 13-10-2013 og holder til på adressen Refshalevej 193 1432 København K. Selskabets formål er af drive handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden Københavns Autoophug ApS (CVR: 35516271) er AKTIV


CVR nummer

35516271

Adresse

Refshalevej 193
1432 København K

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-10-2013

Stamdata for Københavns Autoophug ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
452010 / 452010 Autoreparationsværksteder mv.
P-numre:
1018824260
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452010 / Autoreparationsværksteder mv.
13-10-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
K.B.K. OPHUG ApS
13-10-2013 - 01-04-2014
K.B.K. OPHUG ApS
02-04-2014 - 21-05-2017
Københavns Autoophug ApS
22-05-2017 -
Historik for sekundære navne
Danmark Autoophug ApS
25-05-2017 -
K.B.K. Ophug ApS
25-05-2017 -
Adressehistorik
13-10-2013 - 06-01-2014
Vester Farimagsgade 3 st
1606 København V
KØBENHAVN
07-01-2014 - 14-05-2018
Refshalevej 167 A
1432 København K
KØBENHAVN
15-05-2018 - 02-10-2018
Refshalevej 193
1432 København K
KØBENHAVN
03-10-2018 -
Refshalevej 193
1432 København K
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-10-14
Slut på første regnskabsperiode:
2014-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør.

Relaterede virksomheder