Køberrådgivning ApS CVR-nr 42760390

Status: AKTIV

Læssøegade 18, 3 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: -30
Bruttofortjeneste:
2022: -37
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -37
Årets resultat -30
Egenkapital I alt 10
Status balance 33


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste -37
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -
Resultat før skat -37
Skat af årets resultat -
Årets resultat -30
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender 12
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 12
Likvide beholdninger 20
Omsætningsaktiver i alt 33
Aktiver i alt 33
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -30
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 10
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser -
Selskabsskat -
Anden gæld 7
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 22
Gældsforpligtelser i alt 22
Passiver i alt 33

Køberrådgivning ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.

Køberrådgivning ApS blev etableret den 06-10-2021 og holder til på adressen Læssøegade 18, 3 5000 Odense C. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Køberrådgivning ApS (CVR: 42760390) er AKTIV


CVR nummer

42760390

Adresse

Læssøegade 18, 3
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-10-2021

Stamdata for Køberrådgivning ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
683110 / 683110 Ejendomsmæglere
P-numre:
1027636566
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
683110 / Ejendomsmæglere mv.
06-10-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Køberrådgivning ApS
06-10-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-10-2021 -
Læssøegade 18 3
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-10-07
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder