KongGræs ApS CVR-nr 39439247

Status: AKTIV

Stages Alle 1 6760 Ribe

Årets resultat:
2022: -24
2021: 10
Bruttofortjeneste:
2022: -24
2021: 11
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -24 11 -51 -51
Årets resultat -24 10 -51 -40
Egenkapital I alt 127 -204 -214 -117
Status balance 127 45 37 108


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -24 11 -51 -51
Personaleomkostninger - - - 0
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -24 11 -51 -51
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - 0
Resultat før skat -24 10 -51 -51
Skat af årets resultat - - - 11
Årets resultat -24 10 -51 -40
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 118 30 30 -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 118 30 30 50
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 0 4 9
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 0 0 4 55
Likvide beholdninger 9 15 3 3
Omsætningsaktiver i alt 127 45 37 -
Aktiver i alt 127 45 37 108
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 50 50 50
Overført resultat 27 -254 -264 -167
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 -
Egenkapital i alt 127 -204 -214 -117
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - 31
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 0 3 2 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 249 251 226
Gældsforpligtelser i alt 0 249 251 226
Passiver i alt 127 45 37 108

KongGræs ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

KongGræs ApS blev etableret den 23-03-2018 og holder til på adressen Stages Alle 1 6760 Ribe. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden KongGræs ApS (CVR: 39439247) er AKTIV


CVR nummer

39439247

Adresse

Stages Alle 1
6760 Ribe

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-03-2018

Stamdata for KongGræs ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1023469193
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
813000 / Landskabspleje
23-03-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KongGras ApS
23-03-2018 - 05-07-2022
KongGræs ApS
06-07-2022 -
Historik for sekundære navne
KongGras ApS
17-10-2022 -
Adressehistorik
23-03-2018 - 23-08-2019
Fabers Alle 40
5300 Kerteminde
KERTEMINDE
24-08-2019 -
Stages Alle 1
6760 Ribe
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-03-24
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene

Relaterede virksomheder