KORNING KRO A/S CVR-nr 28860838

Status: AKTIV

Korningvej 143 8700 Horsens

Årets resultat:
2022: 148
2021: 259
Bruttofortjeneste:
2022: 1.804
2021: 1.808
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.804 1.808 1.887 3.499
Årets resultat 148 259 -376 -22
Egenkapital I alt 1.101 1.153 894 1.669
Status balance 7.284 7.490 7.556 8.654


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.804 1.808 1.887 3.499
Personaleomkostninger -1.230 -1.115 -2.002 -3.134
Af- og nedskrivninger -232 -224 -225 -221
Driftsresultat 342 469 -340 145
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 0 2
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 195 327 -479 -23
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 148 259 -376 -22
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 6.444 6.613 6.782 6.952
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 144 157 212 267
Materielle anlægsaktiver i alt 6.588 6.770 6.994 7.219
Anlægsaktiver i alt 6.588 6.770 6.994 7.219
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 293 445 329 298
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 111 90 76 185
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1 1 1 2
Andre tilgodehavender 125 75 81 166
Periodeafgrænsningsposter 120 94 53 71
Tilgodehavender i alt 357 261 212 425
Likvide beholdninger 46 14 21 712
Omsætningsaktiver i alt 696 720 562 1.434
Aktiver i alt 7.284 7.490 7.556 8.654
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 501 553 394 769
Foreslået udbytte for regnskabsåret 100 100 0 400
Egenkapital i alt 1.101 1.153 894 1.669
Hensættelse til udskudt skat 607 589 515 613
Hensatte forpligtelser i alt 607 589 515 613
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 233 281 179 453
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 1.078 1.096 423
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.683 1.672 1.852 1.857
Gældsforpligtelser i alt 5.576 5.748 6.148 6.371
Passiver i alt 7.284 7.490 7.556 8.654

Personer

Roller

FORMAND 01-10-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 19-02-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 01-10-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 23-05-2017 -
DIREKTØR 13-05-2020 -

Ejerforhold

KORNING KRO A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 551010 Hoteller.

KORNING KRO A/S blev etableret den 31-12-2004 og holder til på adressen Korningvej 143 8700 Horsens. Selskabets formål er at drive kro og hotelvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden KORNING KRO A/S (CVR: 28860838) er AKTIV


CVR nummer

28860838

Adresse

Korningvej 143
8700 Horsens

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31-12-2004

Personer

Roller

FORMAND 01-10-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 19-02-2020 -
BESTYRELSESMEDLEM 01-10-2017 -
BESTYRELSESMEDLEM 23-05-2017 -
DIREKTØR 13-05-2020 -

Ejerforhold

Stamdata for KORNING KRO A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1011516153
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
31-12-2004 - 29-06-2005
551010 / Hoteller
30-06-2005 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 31-12-2007
551010 / Hoteller
01-01-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KORNING KRO A/S UNDER STIFTELSE
31-12-2004 - 27-06-2005
KORNING KRO A/S
28-06-2005 -
Historik for sekundære navne
HOTEL KORNING KRO A/S
31-12-2004 -
Adressehistorik
31-12-2004 - 30-12-2006
Korningvej 143
8700 Horsens
HEDENSTED
31-12-2006 -
Korningvej 143
8700 Horsens
HEDENSTED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2005-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem

Relaterede virksomheder