Larsen og Jakobsen ApS CVR-nr 31766362

Status: AKTIV

Vesterbro Torv 10, 1 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: 32
2021: 23
Bruttofortjeneste:
2022: 1.937
2021: 1.748
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.937 1.748 1.588 1.623
Årets resultat 32 23 100 182
Egenkapital I alt 637 606 582 483
Status balance 814 839 1.168 739


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.937 1.748 1.588 1.623
Personaleomkostninger -1.896 -1.714 -1.459 -1.387
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 41 34 129 236
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -3 -1 -1 -2
Resultat før skat 38 32 128 234
Skat af årets resultat -7 -9 -28 -52
Årets resultat 32 23 100 182
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 77 77 77 77
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 314 330 495 283
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 25 25 70 25
Periodeafgrænsningsposter - 0 75 -
Tilgodehavender i alt 373 376 670 333
Likvide beholdninger 364 386 420 329
Omsætningsaktiver i alt 737 762 1.091 662
Aktiver i alt 814 839 1.168 739
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 412 481 457 358
Foreslået udbytte for regnskabsåret 100 - - -
Egenkapital i alt 637 606 582 483
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4 - - -
Selskabsskat - 0 53 58
Anden gæld 173 233 533 198
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 177 233 586 256
Gældsforpligtelser i alt 177 233 586 256
Passiver i alt 814 839 1.168 739

Larsen og Jakobsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.

Larsen og Jakobsen ApS blev etableret den 28-09-2008 og holder til på adressen Vesterbro Torv 10, 1 8000 Aarhus C. Selskabets formål er eje anparter og aktier i andre selskaber Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden Larsen og Jakobsen ApS (CVR: 31766362) er AKTIV


CVR nummer

31766362

Adresse

Vesterbro Torv 10, 1
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-09-2008

Stamdata for Larsen og Jakobsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
692000 / 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
P-numre:
1014764190
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
28-09-2008 - 29-04-2010
692000 / Bogføring og revision: skatterådgivning
30-04-2010 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AEQUITAS HOLDING ApS
28-09-2008 - 17-12-2014
4AUDIT ASSISTANCE AARHUS ApS
18-12-2014 - 04-12-2017
Larsen og Jakobsen ApS
05-12-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-09-2008 - 26-05-2009
Østergade 9 4
8000 Århus C
AARHUS
27-05-2009 - 17-12-2014
Otto Møllersgade 12
8300 Odder
ODDER
18-12-2014 - 18-01-2017
Søndergade 44 4
8000 Aarhus C
AARHUS
19-01-2017 - 23-03-2019
Søndergade 44 1
8000 Aarhus C
AARHUS
24-03-2019 -
Vesterbro Torv 10 1
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-09-29
Slut på første regnskabsperiode:
2009-09-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder