Lasse Larsen Byg ApS CVR-nr 41294981

Status: AKTIV

Valdemarsgade 28 4760 Vordingborg

Årets resultat:
2022: -15
2021: -6
Bruttofortjeneste:
2022: -15
2021: 70
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -15 70 36
Årets resultat -15 -6 28
Egenkapital I alt 47 62 68
Status balance 70 72 308


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -15 70 36
Personaleomkostninger 0 -76 -
Af- og nedskrivninger - - -
Driftsresultat -15 -6 36
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger 0 0 -
Resultat før skat -15 -6 36
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat -15 -6 28
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - -
Anlægsaktiver i alt - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 305
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 70 70 -
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt 70 70 305
Likvide beholdninger 0 2 3
Omsætningsaktiver i alt 70 72 308
Aktiver i alt 70 72 308
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 7 22 28
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 47 62 68
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7 - -
Selskabsskat - - -
Anden gæld - 10 232
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 23 10 232
Gældsforpligtelser i alt 23 10 240
Passiver i alt 70 72 308

Lasse Larsen Byg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Lasse Larsen Byg ApS blev etableret den 31-03-2020 og holder til på adressen Valdemarsgade 28 4760 Vordingborg. Virksomhedens formål er at drive tømrer- og anden beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Lasse Larsen Byg ApS (CVR: 41294981) er AKTIV


CVR nummer

41294981

Adresse

Valdemarsgade 28
4760 Vordingborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-03-2020

Stamdata for Lasse Larsen Byg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1025738388
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
31-03-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Lasse Larsen Byg ApS
31-03-2020 -
Historik for sekundære navne
LL Byg ApS
31-03-2020 -
Adressehistorik
31-03-2020 -
Valdemarsgade 28
4760 Vordingborg
VORDINGBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-04-01
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder