Letager Consulting ApS CVR-nr 42530239

Status: AKTIV

Aprilvej 2 8210 Aarhus V

Årets resultat:
2022: 1.064
Bruttofortjeneste:
2022: 2.104
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.104
Årets resultat 1.064
Egenkapital I alt 1.104
Status balance 1.558


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 2.104
Personaleomkostninger -737
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat 1.367
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -2
Resultat før skat 1.365
Skat af årets resultat -
Årets resultat 1.064
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 345
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 800
Andre tilgodehavender 33
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 1.178
Likvide beholdninger 380
Omsætningsaktiver i alt 1.558
Aktiver i alt 1.558
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 64
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.000
Egenkapital i alt 1.104
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10
Selskabsskat -
Anden gæld 444
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 454
Gældsforpligtelser i alt 454
Passiver i alt 1.558

Personer

Roller

ADM. DIR. 06-07-2021 -

Ejerforhold

Letager Consulting ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.

Letager Consulting ApS blev etableret den 06-07-2021 og holder til på adressen Aprilvej 2 8210 Aarhus V. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Letager Consulting ApS (CVR: 42530239) er AKTIV


CVR nummer

42530239

Adresse

Aprilvej 2
8210 Aarhus V

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-07-2021

Personer

Roller

ADM. DIR. 06-07-2021 -

Ejerforhold

Stamdata for Letager Consulting ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
620200 / 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
P-numre:
1027354129
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
620200 / Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
06-07-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Letager Consulting ApS
06-07-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-07-2021 -
Aprilvej 2
8210 Aarhus V
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-07-07
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør

Relaterede virksomheder