Linnemann & Co. ApS CVR-nr 39880466

Status: AKTIV

Sagavej 13 9260 Gistrup

Årets resultat:
2022: 153
2021: -55
Bruttofortjeneste:
2022: 167
2021: -9
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 167 -9 78 49
Årets resultat 153 -55 59 -17
Egenkapital I alt 190 37 92 33
Status balance 195 239 143 144


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 167 -9 78 49
Personaleomkostninger 0 -50 - -
Af- og nedskrivninger 0 -10 -1 -
Driftsresultat 167 -69 - -16
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -4 -2 -1 -2
Resultat før skat 163 -71 76 -18
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 153 -55 59 -17
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 40 28 -
Materielle anlægsaktiver i alt 0 40 28 -
Anlægsaktiver i alt 0 44 28 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 129 0 44 -
Andre tilgodehavender 0 27 18 62
Periodeafgrænsningsposter 0 119 0 5
Tilgodehavender i alt 129 160 62 69
Likvide beholdninger 66 34 53 75
Omsætningsaktiver i alt 195 194 115 144
Aktiver i alt 195 239 143 144
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 140 -13 42 -17
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 190 37 92 33
Hensættelse til udskudt skat - 0 1 -
Hensatte forpligtelser i alt - 0 1 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0 24 -
Selskabsskat - 0 15 -
Anden gæld 5 20 10 23
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5 202 49 111
Gældsforpligtelser i alt 5 202 49 111
Passiver i alt 195 239 143 144

Linnemann & Co. ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler.

Linnemann & Co. ApS blev etableret den 20-09-2018 og holder til på adressen Sagavej 13 9260 Gistrup. Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Linnemann & Co. ApS (CVR: 39880466) er AKTIV


CVR nummer

39880466

Adresse

Sagavej 13
9260 Gistrup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20-09-2018

Stamdata for Linnemann & Co. ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
812290 / 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
P-numre:
1023975706
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
812290 / Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
20-09-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Prof. Clean ApS
20-09-2018 - 29-04-2020
Linnemann & Co. ApS
30-04-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
20-09-2018 - 27-10-2018
Beatesmindevej 18 2
9210 Aalborg SØ
AALBORG
28-10-2018 - 23-06-2021
Hadsundvej 293
9260 Gistrup
AALBORG
24-06-2021 - 06-09-2021
Hadsundvej 293
9260 Gistrup
AALBORG
07-09-2021 - 27-10-2021
Roden 2
9260 Gistrup
AALBORG
28-10-2021 - 21-03-2022
Sagavej 5
9260 Gistrup
AALBORG
22-03-2022 -
Sagavej 13
9260 Gistrup
AALBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-09-21
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder