Litsen ApS CVR-nr 37837377

Status: AKTIV

Speditørvej 7, 1 9000 Aalborg

Årets resultat:
2022: 1.150
2021: -580
Bruttofortjeneste:
2022: 17.802
2021: 9.986
Antal ansatte:
29
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 17.802 9.986 10.132 7.947
Årets resultat 1.150 -580 1.147 476
Egenkapital I alt 2.316 1.167 2.286 1.378
Status balance 6.908 6.560 4.138 2.545


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 17.802 9.986 10.132 7.947
Personaleomkostninger -15.742 -10.223 -8.584 -7.195
Af- og nedskrivninger -352 -185 -65 -115
Driftsresultat 1.708 -421 1.483 637
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 1.358 -617 1.475 622
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.150 -580 1.147 476
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 2.453 2.521 - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 810 1.089 161 181
Materielle anlægsaktiver i alt 3.263 3.610 161 181
Anlægsaktiver i alt 3.263 3.610 161 181
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 349 402 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.405 1.477 1.761 1.551
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 355 351 201 221
Andre tilgodehavender 24 24 189 189
Periodeafgrænsningsposter 63 49 231 30
Tilgodehavender i alt 2.846 1.949 2.392 2.001
Likvide beholdninger 450 600 1.585 363
Omsætningsaktiver i alt 3.645 2.951 3.977 2.364
Aktiver i alt 6.908 6.560 4.138 2.545
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 62 62 62 62
Overført resultat 1.566 1.104 1.684 1.077
Foreslået udbytte for regnskabsåret 688 0 540 238
Egenkapital i alt 2.316 1.167 2.286 1.378
Hensættelse til udskudt skat 36 - - -
Hensatte forpligtelser i alt 36 - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 25 25 87 25
Selskabsskat - 0 328 155
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.868 2.357 1.825 1.167
Gældsforpligtelser i alt 4.555 5.394 1.851 1.167
Passiver i alt 6.908 6.560 4.138 2.545

Litsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

Litsen ApS blev etableret den 28-06-2016 og holder til på adressen Speditørvej 7, 1 9000 Aalborg. Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive servicevirksomhed med isolering samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Litsen ApS (CVR: 37837377) er AKTIV


CVR nummer

37837377

Adresse

Speditørvej 7, 1
9000 Aalborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-06-2016

Stamdata for Litsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1021553146, 1024188767, 1027306965
Sekundære brancher:
256200 / Maskinforarbejdning
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
28-06-2016 -
Sekundær branche historik
256200 / Maskinforarbejdning
30-06-2021 -
Historik for virksomhedens navn
Litsen ApS
28-06-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-06-2016 - 18-08-2018
Allerupvej 10
9320 Hjallerup
Brønderslev
19-08-2018 - 26-12-2018
Tislum Hedevej 155
9870 Sindal
HJØRRING
27-12-2018 - 10-07-2019
Speditørvej 1
9000 Aalborg
AALBORG
11-07-2019 - 31-12-2019
Speditørvej 7 1
9000 Aalborg
AALBORG
01-01-2020 -
Speditørvej 7 1
9000 Aalborg
AALBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder