LRP Holding ApS CVR-nr 10110351

Status: AKTIV

Helenas Alle 49 2650 Hvidovre

Årets resultat:
2022: -874
2021: 23
Bruttofortjeneste:
2022: -7
2021: -6
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -7 -6 -4 -4
Årets resultat -874 23 -6 -130
Egenkapital I alt -293 581 558 564
Status balance 639 647 903 573


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -7 -6 -4 -4
Personaleomkostninger 0 0 0 0
Af- og nedskrivninger 0 0 0 0
Driftsresultat -7 -6 -4 -4
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 5 5
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -874 23 -6 -130
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -874 23 -6 -130
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 542 507 443 113
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 460 -
Andre tilgodehavender 0 - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 0 40 460 459
Likvide beholdninger 47 50 - -
Omsætningsaktiver i alt 97 140 460 459
Aktiver i alt 639 647 903 573
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -561 347 388 388
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 0
Egenkapital i alt -293 581 558 564
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - - 0 0
Anden gæld 9 9 345 9
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 932 66 345 9
Gældsforpligtelser i alt 932 66 345 9
Passiver i alt 639 647 903 573

LRP Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

LRP Holding ApS blev etableret den 01-01-2003 og holder til på adressen Helenas Alle 49 2650 Hvidovre. Selskabets formål er at investere i værdipapirer, herunder eje aktier og anparter i andre selskaber samt investere i fast ejendom Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden LRP Holding ApS (CVR: 10110351) er AKTIV


CVR nummer

10110351

Adresse

Helenas Alle 49
2650 Hvidovre

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-01-2003

Stamdata for LRP Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1009642699
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
01-01-2003 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 30-12-2008
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
31-12-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
GP HOLDING ApS UNDER STIFTELSE
01-01-2003 - 04-02-2003
GEMMER-PEDERSEN HOLDING ApS
05-02-2003 - 14-01-2023
LRP Holding ApS
15-01-2023 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-01-2003 - 04-02-2003
Helenas Alle 49
2610 Rødovre
05-02-2003 - 13-08-2023
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
14-08-2023 -
Helenas Alle 49
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2003-01-02
Slut på første regnskabsperiode:
2004-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder