Lxy ApS CVR-nr 40593101

Status: AKTIV

Torvegade 10 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2022: 646
2021: 1.368
Bruttofortjeneste:
2022: 6.916
2021: 6.997
Antal ansatte:
16
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 6.916 6.997 5.668 -179
Årets resultat 646 1.368 1.209 -200
Egenkapital I alt 2.898 2.252 1.050 -160
Status balance 4.954 5.408 4.546 742


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 6.916 6.997 5.668 -179
Personaleomkostninger -5.776 -4.974 -3.958 -20
Af- og nedskrivninger -240 -229 -199 -
Driftsresultat 900 1.794 1.511 -200
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - -17 -
Resultat før skat 847 1.752 1.494 -200
Skat af årets resultat - - -285 -
Årets resultat 646 1.368 1.209 -200
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 488 717 794 148
Materielle anlægsaktiver i alt 488 717 794 148
Anlægsaktiver i alt 534 717 1.607 148
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - 28 28
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 45 45 28 28
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 1.211 1.433 86
Periodeafgrænsningsposter - - 0 230
Tilgodehavender i alt 2.111 1.211 1.433 316
Likvide beholdninger 2.264 3.434 1.478 250
Omsætningsaktiver i alt 4.421 4.691 2.940 594
Aktiver i alt 4.954 5.408 4.546 742
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 - -
Overført resultat 2.858 2.212 - -
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 166 -
Egenkapital i alt 2.898 2.252 1.050 -160
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0 - -
Selskabsskat - - 285 -
Anden gæld 671 1.770 3.003 41
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.056 3.155 3.497 901
Gældsforpligtelser i alt 2.056 3.155 3.497 901
Passiver i alt 4.954 5.408 4.546 742

Lxy ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.

Lxy ApS blev etableret den 18-06-2019 og holder til på adressen Torvegade 10 6700 Esbjerg. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Lxy ApS (CVR: 40593101) er AKTIV


CVR nummer

40593101

Adresse

Torvegade 10
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-06-2019

Stamdata for Lxy ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
561010 / 561010 Restauranter
P-numre:
1024793563
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
561010 / Restauranter
18-06-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Lxy ApS
18-06-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-06-2019 - 05-10-2019
Morbærhaven 22 D
2620 Albertslund
ALBERTSLUND
06-10-2019 -
Torvegade 10
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-06-19
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør

Relaterede virksomheder