Lyngby Fitness ApS CVR-nr 42858145

Status: AKTIV

Jægersborgvej 64 2800 Kongens Lyngby

Årets resultat:
2022: 11
Bruttofortjeneste:
2022: 15
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 15
Årets resultat 11
Egenkapital I alt 51
Status balance 64


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 15
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat 15
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -1
Resultat før skat 14
Skat af årets resultat -
Årets resultat 11
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 55
Materielle anlægsaktiver i alt 55
Anlægsaktiver i alt 55
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 2
Likvide beholdninger 7
Omsætningsaktiver i alt 9
Aktiver i alt 64
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 11
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 51
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser -
Selskabsskat 3
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13
Gældsforpligtelser i alt 13
Passiver i alt 64

Lyngby Fitness ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

Lyngby Fitness ApS blev etableret den 23-11-2021 og holder til på adressen Jægersborgvej 64 2800 Kongens Lyngby. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Lyngby Fitness ApS (CVR: 42858145) er AKTIV


CVR nummer

42858145

Adresse

Jægersborgvej 64
2800 Kongens Lyngby

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23-11-2021

Stamdata for Lyngby Fitness ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1027755379
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
23-11-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Lyngby Fitness ApS
23-11-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
23-11-2021 -
Jægersborgvej 64
2800 Kongens Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-11-24
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder