MAERSK A/S CVR-nr 32345794

Status: AKTIV

Esplanaden 50 1263 København K

Årets resultat:
2022: 28.811.000
2021: 14.408.000
Bruttofortjeneste:
2022: 31.191.000
2021: -
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 62.465.000 40.737.000 24.783.000 24.888.000
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 31.191.000 - - -
Årets resultat 28.811.000 14.408.000 1.399.000 -331.000
Egenkapital I alt 55.923.000 26.912.000 9.389.000 5.114.000
Status balance 77.917.000 44.542.000 34.130.000 31.540.000


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta USD USD USD USD
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 62.465.000 40.737.000 24.783.000 24.888.000
Bruttofortjeneste 31.191.000 - - -
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger -5.538.000 -3.027.000 -2.824.000 -3.008.000
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 582.000 73.000 41.000 113.000
Andre finansielle omkostninger -31.274.000 -1.009.000 -1.221.000 -1.251.000
Resultat før skat 29.235.000 14.467.000 1.434.000 -330.000
Skat af årets resultat -424.000 -59.000 -35.000 -1.000
Årets resultat 28.811.000 14.408.000 1.399.000 -331.000
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.195.000 - - 355.000
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 13.545.000 13.405.000 12.400.000 13.412.000
Anlægsaktiver i alt 34.045.000 30.226.000 26.006.000 27.800.000
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 926.000 889.000 519.000 690.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt - - - -
Likvide beholdninger 20.000 38.000 15.000 9.000
Omsætningsaktiver i alt 43.872.000 14.316.000 8.124.000 3.740.000
Aktiver i alt 77.917.000 44.542.000 34.130.000 31.540.000
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital - - - -
Overført resultat - - - -
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 55.923.000 26.912.000 9.389.000 5.114.000
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser i alt 21.994.000 17.630.000 24.741.000 26.426.000
Passiver i alt 77.917.000 44.542.000 34.130.000 31.540.000

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 19-11-2015 -
FORMAND 31-12-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-04-2021 -
DIREKTØR 31-12-2022 -

Ejerforhold

MAERSK A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 502000 Sø- og kysttransport af gods.

MAERSK A/S blev etableret den 03-12-2013 og holder til på adressen Esplanaden 50 1263 København K. Selskabets formål er at drive skibsfart, befragtning, anden transportvirksomhed, handel og service og industriel virksomhed i ind- og udland, investering i anlægsaktiver og finansiering samt anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden MAERSK A/S (CVR: 32345794) er AKTIV


CVR nummer

32345794

Adresse

Esplanaden 50
1263 København K

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

03-12-2013

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 19-11-2015 -
FORMAND 31-12-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 30-04-2021 -
DIREKTØR 31-12-2022 -

Ejerforhold

Stamdata for MAERSK A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
KØBENHAVN
Branchekode og branche:
502000 / 502000 Sø- og kysttransport af gods
P-numre:
1018974939, 1015501606, 1024204053, 1027668417, 1027662486
Sekundære brancher:
522920 / Speditører
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
03-12-2013 - 14-12-2013
502000 / Sø- og kysttransport af gods
15-12-2013 -
Sekundær branche historik
522920 / Speditører
26-10-2021 -
Historik for virksomhedens navn
SUNRISE 13 A/S
03-12-2013 - 05-04-2014
MAERSK LINE A/S
06-04-2014 - 12-11-2019
MAERSK A/S
13-11-2019 -
Historik for sekundære navne
SAFMARINE A/S
03-12-2013 -
SEALAND A/S
03-12-2013 -
Hamburg Süd A/S
05-07-2018 -
Maersk A/S
02-12-2018 - 12-11-2019
Maersk Line A/S
13-11-2019 -
Adressehistorik
03-12-2013 -
Esplanaden 50
1263 København K
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-12-04
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes og forpligtes i alle forhold af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller et medlem af bestyrelsen i forening med et medlem af direktionen.
Relaterede virksomheder