MALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS CVR-nr 26059445

Status: AKTIV

Odensevej 173 5500 Middelfart

Årets resultat:
2021: 390
2020: 394
Bruttofortjeneste:
2021: 7.927
2020: 7.953
Antal ansatte:
16
Direktør:
Lars Stingelund Pedersen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 7.927 7.953 7.089 7.945
Årets resultat 390 394 240 212
Egenkapital I alt 1.378 1.163 880 1.448
Status balance 6.473 6.823 5.761 5.178
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta u0 u0 u0 u0
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 7.927 7.953 7.089 7.945
Personaleomkostninger -7.155 -7.193 -6.519 -7.397
Af- og nedskrivninger -204 -176 -160 -169
Driftsresultat 568 584 409 379
Andre finansielle omkostninger -59 -71 -98 -97
Resultat før skat 508 513 312 311
Skat af årets resultat -118 -119 -72 -100
Årets resultat 390 394 240 212
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver - 0 3 15
Grunde og bygninger 3.663 3.647 3.732 2.675
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 268 370 223 294
Materielle anlægsaktiver i alt 3.931 4.017 3.954 2.970
Anlægsaktiver i alt 3.931 4.017 3.957 2.985
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 110 130 150 150
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.729 1.437 1.600 1.176
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 136 107 0 703
Andre tilgodehavender 95 143 50 77
Tilgodehavender i alt 1.974 1.688 1.650 1.957
Likvide beholdninger 458 988 3 87
Omsætningsaktiver i alt 2.542 2.806 1.803 2.194
Aktiver i alt 6.473 6.823 5.761 5.178
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 911 629 398 969
Foreslået udbytte for regnskabsåret 114 175 111 108
Egenkapital i alt 1.378 1.163 880 1.448
Hensættelse til udskudt skat 92 116 131 152
Hensatte forpligtelser i alt 92 116 131 152
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 50 - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 187 290 131 151
Selskabsskat 143 134 93 99
Anden gæld 2.743 2.636 1.794 2.012
Anden gæld 2.743 2.636 1.794 2.012
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.244 3.431 2.863 2.544
Gældsforpligtelser i alt 5.002 5.544 4.750 3.578
Passiver i alt 6.473 6.823 5.761 5.178
DDD

MALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

MALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS blev etableret den 31-05-2001 og holder til på adressen Odensevej 173 5500 Middelfart. Selskabets formål er at drive malervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden MALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS (CVR: 26059445) er AKTIV

CVR nummer

26059445

Adresse

Odensevej 173
5500 Middelfart

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-05-2001

Stamdata for MALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
MIDDELFART
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1008465408, 1001606376
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
454410 / Malerforretninger
31-05-2001 - 30-12-2007
433410 / Malerforretninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS
31-05-2001 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-05-2001 - 30-12-2006
Vejrøvænget 3
5500 Middelfart
MIDDELFART
31-12-2006 - 01-04-2007
Vejrøvænget 3
5500 Middelfart
MIDDELFART
02-04-2007 - 30-01-2008
Meyersgade 30
5500 Middelfart
MIDDELFART
31-01-2008 -
Odensevej 173
5500 Middelfart
MIDDELFART
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2001-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2001-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 31-03-2007 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder