MALERMESTER HANSEN ApS CVR-nr 29319006

Status: AKTIV

Middelfartvej 99, Baaring 5466 Asperup

Årets resultat:
2021: 20
2020: 24
Bruttofortjeneste:
2021: 938
2020: 997
Antal ansatte:
Direktør:
Martin Hansen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 938 997 969 1.210
Årets resultat 20 24 32 59
Egenkapital I alt 395 374 382 409
Status balance 799 948 658 736
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 938 997 969 1.210
Personaleomkostninger -902 -955 -917 -1.122
Af- og nedskrivninger -16 -16 -16 -16
Driftsresultat 20 26 37 73
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 8 5 5 6
Resultat før skat 26 31 41 76
Årets resultat 20 24 32 59
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13 29 45 60
Materielle anlægsaktiver i alt 13 29 45 60
Anlægsaktiver i alt 46 61 77 94
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 25 50 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 51 140 199 145
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 399 232 230 412
Andre tilgodehavender 181 263 0 21
Periodeafgrænsningsposter 20 20 - -
Tilgodehavender i alt 651 785 429 578
Likvide beholdninger 77 52 152 64
Omsætningsaktiver i alt 753 887 580 642
Aktiver i alt 799 948 658 736
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 270 249 225 225
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 32 59
Egenkapital i alt 395 374 382 409
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 230 250 30 20
Selskabsskat 7 6 8 15
Anden gæld 160 313 233 286
Anden gæld 160 313 233 286
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 404 573 276 326
Gældsforpligtelser i alt 404 573 276 326
Passiver i alt 799 948 658 736
DDD

MALERMESTER HANSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

MALERMESTER HANSEN ApS blev etableret den 30-01-2006 og holder til på adressen Middelfartvej 99, Baaring 5466 Asperup. Selskabets formål er handel, håndværk og dertil knyttede aktiviteter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden MALERMESTER HANSEN ApS (CVR: 29319006) er AKTIV

CVR nummer

29319006

Adresse

Middelfartvej 99, Baaring
5466 Asperup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-01-2006

Stamdata for MALERMESTER HANSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
MIDDELFART
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1012009859, 1002118916
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
30-01-2006 - 30-01-2006
454410 / Malerforretninger
31-01-2006 - 30-12-2007
433410 / Malerforretninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ALSVEJ LAVPRIS ApS
30-01-2006 - 28-02-2012
MALERMESTER HANSEN ApS
29-02-2012 -
Historik for sekundære navne
ALSVEJ LAVPRIS FARVEHANDEL ApS
30-01-2006 -
FARVE X-PERTEN MIDDELFART ApS
30-01-2006 -
Adressehistorik
30-01-2006 - 30-12-2006
Alsvej 7
5500 Middelfart
MIDDELFART
31-12-2006 - 28-06-2022
Alsvej 7
5500 Middelfart
MIDDELFART
29-06-2022 -
Middelfartvej 99
5466 Asperup
MIDDELFART
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2006-01-31
Slut på første regnskabsperiode:
2006-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse
DIREKTØR 30-01-2006 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder