MLC 2016 ApS CVR-nr 37408387

Status: AKTIV

H.C. Ørsteds Vej 93 C 7400 Herning

Årets resultat:
2021: 52
2020: -127
Bruttofortjeneste:
2021: 190
2020: -34
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 190 -34 320 287
Årets resultat 52 -127 -26 28
Egenkapital I alt -142 -194 -67 -41
Status balance 218 203 275 265
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta decimal decimal decimal decimal
Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste 190 -34 320 287
Personaleomkostninger -101 -74 -343 -241
Af- og nedskrivninger -27 -18 - -
Driftsresultat 62 -126 -23 47
Andre finansielle omkostninger -9 -2 -3 -4
Resultat før skat 52 -127 -26 43
Skat af årets resultat - - 0 -15
Årets resultat 52 -127 -26 28
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30 40 50 -
Materielle anlægsaktiver i alt 89 116 50 -
Anlægsaktiver i alt 121 147 101 37
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 54 48 116 126
Varebeholdninger i alt 54 48 116 126
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 1 14 17
Periodeafgrænsningsposter - - - 0
Tilgodehavender i alt 4 1 20 17
Likvide beholdninger 39 7 38 85
Omsætningsaktiver i alt 97 56 175 228
Aktiver i alt 218 203 275 265
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -192 -244 -117 -91
Egenkapital i alt -142 -194 -67 -41
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 45 87 84 89
Selskabsskat - - 0 15
Anden gæld 177 175 123 67
Anden gæld 177 175 123 67
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 360 397 342 306
Gældsforpligtelser i alt 360 397 342 306
Passiver i alt 218 203 275 265
DDD

MLC 2016 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

MLC 2016 ApS blev etableret den 26-01-2016 og holder til på adressen H.C. Ørsteds Vej 93 C 7400 Herning. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og al hermed accessorisk og beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden MLC 2016 ApS (CVR: 37408387) er AKTIV

CVR nummer

37408387

Adresse

H.C. Ørsteds Vej 93 C
7400 Herning

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26-01-2016

Stamdata for MLC 2016 ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
HERNING
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1021105259
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
26-01-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MLC 2016 ApS
26-01-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
26-01-2016 - 05-07-2017
Nygårdsvej 67
6700 Esbjerg
ESBJERG
06-07-2017 -
H.C. Ørsteds Vej 93 C
7400 Herning
HERNING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-01-27
Slut på første regnskabsperiode:
2016-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
ADM. DIR. 11-12-2017 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder